Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Informaţie
Publicat: 07.06.2018   

privind condiţiile de desfăşurare a concursului repetat pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar

Organizator al concursului repetat pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în  or. Orhei, str. V.Mahu, 160.

Funcţia la care se anunţă concurs – mediator comunitar

Mediatorul comunitar are următoarele funcţii  de bază:

 1. de identificare a beneficiarilor – constatarea numărului romilor vulnerabili din localitate şi evaluarea necesităţilor acestora;
 2. de informare – asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale; educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii;
 3. de coordonare – examinarea solicitărilor şi corelarea, cu administraţia publică locală de nivelul întâi, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc.;
 4. de comunicare – asigurarea cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale de nivelul întâi.

 

          Condiţiile de suplinire a funcţiei:

 • la funcţie pot candida  persoanele de etnie romă, care cunosc limba de stat
 • studii speciale sau cel puţin medii generale ;
 • experienţă în muncă  - nu mai puţin de 1(un) ani în domeniu ca urmare a participării  în proiecte/iniţiative desfăşurate în localităţile de romi;
 • studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj

Candidaţii vor prezenta dosarul de participare la concursul repetat care conţine:

 • cererea  de înscriere la concursul repetat adresată  primarului municipiului Orhei
 • CV-ul (în limba de stat)
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa la etnia romă;
 • copia certificatului /diplomei de absolvire a studiilor
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical de sănătate
 • cazierul judiciar;
 • recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

 

Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante, depun dosarele personal la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poştă. La cererea de participare la concursul repetat se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele.

Dosarul complet al candidaţilor va fi depus până la data de -  _20.06.2018_  .

Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu se vor examina.

              

Concursul repetat include proba scrisă şi interviul susţinut în faţa Comisiei în vederea testării aspectelor atribuţiilor funcţionale, stabilite în punctul 8 al Regulamentului - cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.557 din 17 iulie 2013.

            Informaţii suplimentare puteţi obţine  la telefoanele:  235 32767; 235 22767.

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 21.05.2019   
cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului în cadrul Primăriei Orhei pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va exercita sarcinile contabilului șef adjunct Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2019   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului desfășurat în cadrul Primăriei Orhei pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist care va activa în domeniul relațiilor cu publicul Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2019   
cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului prelungit pentru ocuparea funcţiei vacante de director în Instituţia Publică de Educaţie Timpurie Grădinița nr.6 din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2019   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în Instituţia Publică de Educaţie Timpurie nr.2 din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2018   
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante "specialist", care va activa în domeniul perceperii fiscale. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.11.2018   
despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice de SPECIALIST, care va activa în domeniul percepere fiscala Citeşte mai mult...
Publicat: 12.11.2018   
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante specialist care va activa in domeniul perceperii fiscale in cadrul Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2018   
A MEDIILOR DE CONCURS ALE CANDIDAŢILOR pentru ocuparea funcţiei de director în IPET nr.8 din mun. Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2018   
cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în IPET nr.6 din mun. Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2018   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va activa în domeniul perceperii fiscale în cadrul Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2018   
cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în IPET nr.4 din mun. Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 20.08.2018   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în Instituţia Publică de Educaţie Timpurie nr.6 din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2018   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va activa în domeniul perceperii fiscale organizat în cadrul Primăriei Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2018   
cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în IPET nr.8 din mun. Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2018   
despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice de SPECIALIST, care va activa în domeniul construcţii/gospodărie comunală Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2018   
Lista candidaţilor admişi la concursul prelungit pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist in cadrul Primariei municipiului Orhei, care va activa in domeniul constructie/gospodariei comunale. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2018   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în Instituţia Publică de Educaţie Timpurie nr.8 din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 25.04.2018   
cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director în IPET nr.5 din mun. Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2018   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef organizat în Primăria municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2018   
cu privire la condiţiile de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va activa în domeniul construcţie/gospodărie comunală organizat în cadrul Primăriei Orhei Citeşte mai mult...

1 - 20 din 37

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Duminică, 23 iunie 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --