Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Consultări publice
Consultări publice
cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.
Publicat: 29.11.2018   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 29.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a solicitării parvenite din partea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren din intravilanul mun. Orhei pentru a realiza construcția edificiului de  asistența medicală urgentă, care va asigura creșterea accesibilității și operativității  serviciului de asistență medicală urgentă pentru intervenție la locul solicitării și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului..

      În temeiul art. 9, 15, 45, 71, 99 din Codul Funciar, art. 14 (1), (2) b), (3), 74, 75 a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 4 (1) g) a Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 11, 12 din   Legea privind  preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, cu pct. 22, 25, 27 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat prin Hotărărirea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, art. 8 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, art. 5, 28  din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Codului Civil, Materialelor investigațiilor pedologice în scopul aprecierii notei de bonitate  elaborate la cererea primăriei nr. 02/1-7e-2409 din 13.09.2018 de Î.S. ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului’’, deciziei Consiliului mun. Orhei nr. 10.4 din 26.10.2018 ,, Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenului proprietate publică domeniu public’’ plasată pe pagina web a primăriei și  publicată în Monitorul Oficial al R.M. cu nr. 424-429 din 16.11.2018, avînd în vedere Demersurile nr. 01-15/613 din 23.03.2018 și nr. 01-15/1589 din 16.08.2018 a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească privind transmiterea în folosință prin contract de comodat a unui teren pentru construcția edificiului de  asistența medicală urgentă și privind evitarea efectuării unor cheltuieli nejustificate pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului, se propune:

- scutirea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească de compensarea pierderilor în sumă de 219103,00 lei cauzate de excluderea din circuitul agricol a  terenului necesar  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă;

- modificărea categoriei de destinație și modului de folosință a terenului agricol, pășune, cu suprafața de  0,2250 ha,  număr cadastral 6401106.247,  proprietate publică domeniu public al mun. Orhei, amplasat în str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei, cu trecerea în categoria de teren destinat construcțiilor, necesar pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă  de către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească;

- transmiterea în folosință, cu titlul gratuit prin contract de comodat, pe un termen de ______ani către Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 42, MD-2025,  terenul destinat construcțiilor cu suprafața de 0,2250 ha, proprietate publică domeniu public al mun. Orhei,  număr cadastral 6401106.247,   amplasat în  str. Alexandru Donici,  intravilanul mun. Orhei,  pentru executarea lucrărilor de construcție a edificiului de  asistența medicală urgentă.

       Beneficiar ai proiectului de decizie este IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

       Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.12.2018 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 023521332.

       Proiectul de decizie cu privire la scutirea de compensarea pierderilor cauzate de scoaterea terenului din circuitul agricol, modificarea destinației și  modului de folosință a terenului, transmiterea în folosință cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului  este disponibil pe pagina web oficială primăria@orhei.md  sau la sediul primăriei municipiului Orhei situat pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 160, etajul II, biroul 9.

 

Documente ataşate
doc, 244 KB
doc, 209 KB
pdf, 169 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 17.04.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 17.04.2019 consultarea publică a proiectului de decizie " Cu privire la crearea pieței industriale SC ” GIACOMO FONTANA” SRL ". Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 01.04.2019 consultarea publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Orhei nr.8.8 din 08.10.2019" Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 04.04.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier contra cost în trafic interraional pe ruta Orhei ( Gara de Nord) – Chișinău ( Gara de Nord) efectuat de Întreprinderea Municipală ”Orhei Transport”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 29.03.2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la transmiterea blocului locativ, inclusiv subsolul, și a terenului aferent în proprietatea proprietarilor de apartamente și încăperi nelocative Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
AUTORITATEA EXECUTIVĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL ORHEI INIȚIAZĂ ÎNCEPÎND CU DATA DE 26.03.2019 CONSULTAREA PUBLICĂ A PROCEDURII DE ELABORARE A PROIECTULUI DE DECIZIE A CONSILIULUI MUNICIPAL ORHEI CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE AL ÎM ȘI REGULAMENTULUI COMISIILOR DE CENZORI AL ÎM Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
AUTORITATEA EXECUTIVĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL ORHEI INIȚIAZĂ ÎNCEPÎND CU DATA DE 26.03.2019 CONSULTAREA PUBLICĂ A PROCEDURII DE ELABORARE A PROIECTULUI DE DECIZIE A CONSILIULUI MUNICIPAL ORHEI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA DECIZIEI CONSILIULUI MUNICIPAL ORHEI NR.14.16 DIN 26.12.2018 Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 26.03.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 22.03.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei . Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 20.02.2019 consultarea publică a proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea bunului imobil expus licitației cu strigare" Citeşte mai mult...
Publicat: 14.02.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 14.02.2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la retragerea din gestiunea economică a Î.M.,,SCL’’ Orhei a blocului locativ, inlusiv o parte din subsol. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 5.02.2019 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 8.12 din 03.10.2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 16.01.2019 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la coordonarea tarifelor de cazare pentru un pat/loc în ÎM Hotelul “CODRU”. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.01.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 26.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la coordonarea organigramei, statelor de personal și schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale ORHEIPROIECT. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.01.2019   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 26.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la aprobarea statutul Î.M.”ORHEIPROIECT”în redacție nouă. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 12.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de către Întreprinderea Municipală ORHEIPROIECT. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 14.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului munici pal Orhei Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal nr.12.7 din 07.12.2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 12.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare Citeşte mai mult...
Publicat: 12.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 12.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 10.12.2018 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu public. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 07.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 41

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 19 aprilie 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --