Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Regia Apă Canal – Orhei S.A.
Regia Apă Canal – Orhei S.A.

 

Director: Carp Vitalie   (CV)

 

Date de contact:

mun. Orhei, str. 31 August, nr. 67

Anticamera ,Tel/fax: 0(235) 2-29-51  

Dispecerat: 0(235) 32-5-99

Biroul Tehnic: 0(235) 30-5-28 

Centru de Calcul: 0(235) 2-42-89

E-mail: racorhei@gmail.com

 

Rechizite bancare:

Cod fiscal: 1002606000595

BC ”VICTORIABANK” S.A., fil. 7, Orhei

C/B VICBMD2X836

IBAN: MD10VI222400007100235MDL

 

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de apă potabilă „Regia Apă Canal – Orhei S.A. are în scop următoarele obiective:

 • Întreținerea și supravegherea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare;
 • Furnizarea apei potabile la parametrii  impuși de normativele în vigoare.
 • Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Îmbunătățirea relaţiilor furnizor – consumator;
 • Conlucrarea cu APL;
 • Actualizarea politicii tarifare;
 • Modernizarea sistemului de operare, introducere și citire date, cât și a echipamentelor de lucru;
 • Automatizarea procesului de înregistrare a volumui de apă distribuit și reglarea presiunii în sistemul de apeduct;
 • Reducerea costurilor operaționale;
 • Îmbunătățirea relaţiilor furnizor – consumator.

 

Servicii Prestate:

Domeniul de activitate al Regiei Apă Canal-Orhei S.A. cuprinde:

 1. Furnizarea apei potabile la parametrii  impuși de normativele în vigoare:
 • Captarea și pomparea cantității de apă necesare la nivel de calitate din Izvorul Jeloboc asigurând pe deplin aproximativ a 32 000 mii locuitori;
 • Menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de pompare, distribuție și stocare;
 • Realizarea și menținerea integrității perimetrelor de protecție sanitară la toate obiectivele;
 • Transportarea prin conducte si distributia către consumatori prin Stațiile de pompare.
 1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi de canalizare:
 • Construcția/reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și a instalațiilor pe acestea;
 • Reparația retelelor de alimentare cu apă și canalizare și la instalații;
 • Racordarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite la rețelele în funcțiune;
 • Prevenirea, depistarea, localizarea și lichidarea defecțiunilor apărute la conducte.
 1. Evacuarea si epurarea apelor uzate:
 • Evacuarea și transportarea apelor uzate menajere, de la toți consumatorii de apă   racordați la rețeaua de canalizare;
 •  Evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la rețeaua de canalizare;
 • Lucrări profilactice de lichidare a infundărilor la rețelele de canalizare.
 1. Construcţii de instalaţii și reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii:
 • Construcția branșamentelor conform dezivului tehnic;
 • Construcția traseelor noi a rețelelor de alimentare cu apă sau de evacuare a apelor uzate și reparația acestora.
 1. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:
 • Montarea utilajelor și a instalațiilor de distribuție a rețelelor de aducțiune a apei și/sau canalizare.
 1. Prestări de servicii în construcţii și montări:
 • Montarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sunt racordate reţelele consumatorului;
 • Montarea/demontarea sau instalarea apometrelor pentru verificarea metrologică sau înlocuirea acestuia cu cel nou;
 • Instalearea/schimbarea pieselor defecte pe lângă contorul de citire a datelor.
 1. Analize de laborator a apei potabile și a celor reziduale:
 • Executarea analizelor apei primare și potabile;
 • Executarea analizelor apelor uzate recepționate la instalațiile de epurare;
 • Executarea analizelor și controlul riguros asupra respectării concentrațiilor maxim admisibile ale diverselor ingrediente din apele uzate ale agenților economici.

     8. Executarea lucrărilor de proiectare, proiectare privind alimentarea cu apă și canalizarea obiectivelor:

 • Elaborarea avizelor de branşare/racordare (bir. 12, str. 31 August 67, tel. 0235- 30-5-28).
 • Coordonarea documentaţiei de proiect.
 • Darea în exploatare permanentă a reţelelor şi instalaţiilor de apă şi de canalizare în gestiunea Regiei Apă Canal-Orhei S.A.;
 • Eliberarea condițiilor tehnice pentru racordarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare;
 • Lucrări de cercetare proiectare privind alimentarea cu apă și canalizarea a consumatorilor noi:

 

Scurt Istoric :

1.Regia Apă Canal-Orhei S.A. își desfășoară activitatea în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, transportare și epurare a apelor uzate, inclusiv în domeniul construcției rețelelor de apă și canalizare pentru a asigura un serviciu de o înaltă calitate, cu un impact minim asupra mediului înconjurător.

Fiind unicul operator ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Orhei, Regia Apă Canal-Orhei S.A. aprovizionează în întregime orașul Orhei cât și satele învecinate precum Piatra, Pohorniceni, Pelivan, Step-Soci, Budei, Burcuta, Seliște și Lucașeuca.

Cele mai remarcabile evenimente din istoria Regiei Apă Canal-Orhei sunt:

 • 1940 – punerea în funcţiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului;
 • 1948 – reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, care a fost distrus în perioada războiului;
 • 1976 – construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate;
 • 1976 – fondarea întreprinderii specializate Regia “Apă-Canal”;
 • 1988 - fuzionarea Regiei “Apă-Canal” în componenţa întreprinderii multiramurale de servicii comunale;
 • 1991 – dezmembrarea întreprinderii multiramurale de servicii comunale, fondarea Regiei “Apă-Canal” ;
 • 2001 – reorganizarea ÎS Regia “Apă-Canal” în Î.M. Regia “Apă-Canal”;
 • 2012, 06 iulie – reorganizarea Î.M. Regia “Apă-Canal” în Societate pe Acțiuni.

2. Programul Național de alimentare cu apă și canalizare

Programul Național de alimentare cu apă și canalizare, inițiat în anul 2008 și finanțat de Banca Mondială (AID) sub formă de credit – 500.000 dolari SUA cât și Fondul Ecologic Național - 1.500.000 MDL. Destinația proiectului a fost construcţia colectorului de canalizare sub presiune de la Stația de Pompare raională spre Staţia de Epurare (ZUC-Zonele Umede Construite).

3. Proiectul de dezvoltare regională şi protecţie socială din Moldova

Inițiat în anul 2011 și finalizate în 30 octombrie 2013, finanțat de: Fondul fiduciar de co-finanţare al Comunităţii Europene - 2.800.000 Euro, de Banca Mondială (AID) sub forma de grant – 222.487 dolari SUA, de Fondul Ecologic Național - 27.500.000 MDL. Destinația acestui proiect a fost  construcția Stației regionale de epurare a apelor uzate după tehnologia ZUC -  Zonele Umede Construite.

4. Programul de Eficiență Energetică

Programul de Eficiență Energetică – cu inițierea lucrărilor din 2012 și finalizarea lor în 21 octombrie 2014, finanțat de Banca Mondială sub formă de grant– 200.000 dolari SUA . Destinația lucrărilor a fost reducerea consumului de energie electrică prin optimizarea hidraulică a aducțiunii Jeloboc – Stația de Pompare nr. 6.

5.Programul de Dezvoltare a Companiilor de Apă și Canalizare

Programul de Dezvoltare a Companiilor de Apă și Canalizare - Inițiat în 2010 și finalizat în decembrie 2015, finanțat de BERD, BEI, FIV. Valoarea totală a investițiilor fiind de: 6.000.000 Euro dintre care 4.000.000 Euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Facilitatea de Investiții în Vecinătate (FIV) și alte 2.000.000 Euro sub formă de credit de la Banca Europeană de construcție și Dezvoltare (BERD).

Destinația acestui program a fost:

 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă în mun.Orhei;
 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în mun.Orhei;
 • Extinderea reţelelor de alimentare cu apă în satele din vecinătatea  raionului Orhei;
 • Procurări de bunuri (echipamente de întreținere, utilaj de laborator, utilaj IT, contoare cu clasă de precizie înaltă, vehicole ș.a.).

Regia Apă Canal–Orhei S.A. își continuă procesul de extindere a reţelelor de alimentare cu apă și canalizare în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate, luându-se în considerație cerințele  consumatorilor.

În prezent S.A. “Apa Canal-Orhei” asigură cu apă potabilă în decurs de 24 ore circa 28 182 locatari iar doar evacuarea și epurarea apelor uzate circa 16 560 locatari.

Apa potabilă din robinete este de o calitate înaltă fiind captată din apele subterane, dezinfectată prin intermediul instalației de tip Advans și distribuită consumatorilor.

Captările de apă se fac din următoarele fonturi existente:

 • Frontul de captare Mitocul Vechi – 15 fîntâni arteziene;
 • Frontul de captare Grădina Publică – 3 fîntâni arteziene;
 • Frontul de captare Jeloboc – captajul din izvor cu o capacitate de 6 mii m3/zi.

 

Statutul Regiei Apă Canal – Orhei  S.A.Prima pagină  »  Regia Apă Canal – Orhei S.A.

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Duminică, 03 decembrie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63802   Total ieri: 1099   Total azi: 750