Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Anunțuri de licitații funciare
Anunțuri de licitații funciare
În temeiul deciziilor Consiliului municipal Orhei, Primăria mun.Orhei anunţă pentru data de 05 octombrie 2020, ora 14.00 licitaţia cu strigare de vînzare-cumpărare a următoarelor loturi:
Publicat: 29.09.2020   

  • Lotul nr.1 – pentru construcţii, str. Vasile Lupu f/n, număr cadastral

6401303062, suprafaţa 0,0542 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 132000  (o sută treizeci și două mii) lei, acontul 10% - 13200 lei, termen de valorificare un an;

  • Lotul nr.2 – pentru construcţii, str. Mihai Sadoveanu f/n, număr cadastral

6401307198, suprafaţa 6,4189 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 8442000 (opt milioane patru sute patruzeci și două mii lei) lei, acontul 10% - 844200 lei, termen de valorificare un an;

  • Lotul nr.3 – pentru construcţii, str. M.Sadoveanu 5/E, număr cadastral

6401307166, suprafaţa 2,9971 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4011000 (patru milioane unsprezece mii) lei, acontul 10% - 401100 lei, termen de valorificare un an;

 

Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie nu mai târziu de 02.10.2020, ora 12.00 următoarele documente:

- cerere (după forma stabilită);

- pentru persoane fizice - documentul de identitate (copie);

- pentru persoane juridice – decizia privind înregistrarea persoanelor juridice, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor, statutul, copia buletinului de identitate a administratorului şi după caz procura autentificată notarial a reprezentantului mandatat cu anexarea copiei buletinului de identitate;

- documentele bancare, care confirmă achitarea:

1. acontului (10 (zece) procente din preţul iniţial la contul: Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Regională Centru Orhei, c/d 226605, pentru garanția bancară MD46TRPCDT518410A00892AA,

2. taxei de participare la licitaţie ( __1200 lei – pentru persoane fizice, ___2400 lei__ – pentru persoane juridice) la contul:  Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria Centrală Regională Centru Orhei c/d 226605,     MD17TRPDAC142310A10933AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Regională Centru Orhei TREZMD2X care vor fi achitate în numerar la B.C. „Eximbank”, iar prin transfer la orice bancă.

 

Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei municipiului Orhei, etajul 2, sala de şedinţe. Informaţii la tel. 0235 20670, 076700060 (specialistul pentru Reglementarea regimului funciar).

 

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 235-239 (7563-7567) la data de 18.09.2020.

 

Ținând cont de situația epidemiologică existentă și în scopul respectării prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, echiparea cu măști a tuturor participanților  este obligatorie.

 


Accesări: 508

Alte Anunțuri de licitații funciare

Publicat: 01.10.2021   
Accesări: 195
Publicat: 12.04.2021   
Accesări: 439
Publicat: 17.11.2020   
Accesări: 449
Publicat: 26.10.2020   
Accesări: 380
Publicat: 11.09.2020   
Accesări: 295
Publicat: 11.09.2020   
Accesări: 347

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Duminică, 28 noiembrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63295   Total ieri: 699   Total azi: 243