Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Comisii de specialitate
Comisii de specialitate

 

Comisia de urbanism şi reglementare a regimului funciar:

     1.

Garam Petru

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     2.

Bîzdîga Serghei

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     3.

Garșinschi Maxim

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     4.

Borșci Ion

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     5.

Dercaci Ala

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     6.

 

Partidul Acțiune și Solidaritate

 

     7.

Lupacescu Iurie

Candidat independent

 

Comisia de finanţe, buget şi economie:

     1.

Garșinschi Maxim

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     2.

Dercaci Ala

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     3.

Garam Petru

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     4.

Borșci Ion

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     5.

Globu Iaroslava

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     6.

 

Partidul Acțiune și Solidaritate

 

     7.

Apostol Mihail

Partidul Politic

„VOINȚA POPORULUI”

 

Comisia juridică:

     1.

Borșci Ion

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     2.

Botnari Valentin

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     3.

Garșinschi Maxim

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     4.

Garam Petru

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     5.

 

Partidul Acțiune și Solidaritate

 

     6.

 

Partidul Acțiune și Solidaritate

 

     7.

Andrițchi Victor

Partidul „Renaștere”

 

 

Comisia socială:

     1.

Belencaia Maria

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     2.

Buhaniuc Vera

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     3.

Boța Adelina

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     4.

Curnic Nicoleta

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

     5.

 

Partidul Acțiune și Solidaritate

 

     6.

Aga Sergiu

Partidul Politic

„VOINȚA POPORULUI”

     7.

Gribincea Elena

Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

 

 

Extras din Legea privind Administraţia Publică Locală nr. 436 din  28.12.2006

 

Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa Consiliului local

(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4)  (calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare ), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1).

 Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Comisii de specialitate

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 25 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 67352   Total ieri: 4096   Total azi: 4300