Ro      Ru      En
Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Inițiere de proiecte
Inițiere de proiecte

Publicat: 22.09.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de supraveghere prin mijloace video și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.09.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din „construcție accesorie” în „construcție comercială, prestarea serviciilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.09.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă iniţierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Orhei „Cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din registrul de evidență a gospodăriilor țărănești”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2022   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2022   
Întreprinderea Municipală ”Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor pentru serviciulu public de întreținere și protejare a spațiilor verzi din mun.Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2022   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor pentru deservirea spațiului locativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2022   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicație din municipiul Orhei pentru anul 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.09.2022   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului cu privire la aprobarea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.08.2022   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei: Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală pentru deservirea tehnică a blocurilor locative. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.08.2022   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei: Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală pentru deservirea tehnică a ascensoarelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.08.2022   
Primăria mun. Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei: Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală de colectarea, transportare și nivelare a deșeurilor solide menajere. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.08.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă iniţierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu privat a UAT Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 09.08.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului municipal Orhei “Cu privire la Raportul privind mersul execuţiei bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 6 luni a anului 2022”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.08.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă iniţierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT Orhei, suprafeței și hotarelor generale a terenului delimitat din domeniul privat, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă iniţierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu public a UAT Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2022   
Primăria municipiului Orhei anunţă iniţierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului mun. Orhei Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniu public a UAT Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Î.M. ”Orheiproiect” anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului a Întreprinderii Municipale „Orheiproiect”pentru anul 2021”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei „Cu privire la schimbarea destinației încăperii nelocative în încăpere locativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2022   
Primăria municipiului Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Orhei „Cu privire la schimbarea destinației spațiului nelocativ în spațiu locativ”, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 437

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 30 septembrie 2022
© 2022 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63264   Total ieri: 542   Total azi: 212