Ro      Ru      En
Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Secretar
Secretar

 

Nume, prenume BURACOVSCHI ALA
 Funcția Secretar al Consiliului orășenesc Orhei
 Zile de primire Luni 9:00 - 12:00
 Telefon 0 (235) 32-7-67
 E-mail secretar@orhei.md
 Atribuțiile Atribuțiile Secretarului

Studii:

 1982 – 1987 Universitatea  de Stat din Moldova, facultatea Istorie, specialitatea istoric,  profesor de istorie şi ştiinţe sociale;
 2004 – 2007 Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, masterat, facultatea Administraţie publică şi municipală, obţinut titlul de master în Administraţia publică;
 2006 – 2007 Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, masterat, facultatea Drept, obţinut titlul de master în Drept constituţional şi administrativ;

Experienţa profesională:

 1987 – 1990  Gimnaziul Selişte, profesor de istorie;
 1990 – 1992  Gimnaziul Selişte, director adjunct, profesor de istorie;
 1992 – 1999  Direcţia Învăţămînt Orhei, inspector pentru protecţia drepturilor copiilor;
 1999 – 2001  Consiliul Judeţean Orhei, şef secţie Protecţia drepturilor copiilor;
 2001 – februarie 2004  Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a copilului a Consiliului Raional Orhei, specialist principal;
 februarie 2004 – prezent  Primăria oraşului Orhei, secretarul Consiliului orăşenesc Orhei

Succese și realizări:

15.02.1999-13.03.1999  Zenit Internaţional, Suedia, instruire profesională „Dezvoltarea Asistenţei sociale în Moldova, spre o abordare vădită a lucrului social cu copii în situaţie de risc”
 10.04.2000- 30.03.2000  Universitatea Suediei de Centru, oraşul Ostersund, Suedia, facultatea Asistență socială, instruire profesională „Dezvoltarea Asistenţei sociale în Moldova”
 2001 – 2002  PNUD, proiect Agenda Locală -21, consultant local, domeniul social şi instruire
14 ianuarie - 15 februarie 2002  Institutul Raional de Asistenţă Socială din Şampani-Arden, Franţa, Consiliul General al Regiunii l,AISNE, Departamentul Asistență Socială, stagiu de instruire în lucrul social
 Iune 2003  Programul Counterpart (LIESAP) , Ministerul Muncii şu Protecţiei Sociale, curs de instruire „Cerere unică şi baza de date a gospodăriilor vulnerabile”
 2003 – 2004  Proiectul „Consolidarea capacităţilor pentru Asistenţa socială”, Ministerul Muncii şu Protecţiei Socilale, curs de instruire „Instruirea formatorilor tehnici”, formator republican
 noiembrie 2006  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, curs de perfecţionare „Consolidarea administraţiei publice locale”
 iune 2007  Decernată cu Diploma de onoare pentru reuşită academică, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

Atribuţiile secretarului
(Extras din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din  28.12.2006)

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

 • asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 • comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
 • asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 • acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
 • În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

 

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către Primar.Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Secretar

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 21 octombrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63699   Total ieri: 767   Total azi: 647