Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Comisii de specialitate
Comisii de specialitate

 

                         Comisia de urbanism şi reglementare a regimului funciar:

     1.

DARIEV Boris

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     2.

GOREA Tatiana

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     3.

ȘARGU Alina

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     4.

GALESCU Cristina

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     5.

 IAZADJI Lidia

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     6.

BORȘCI Natalia

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     7.

HAREA Igor

Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”

 

                                         Comisia de finanţe, buget şi economie:

     1.

ROMANOVA Olga

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     2.

CAPRARI Tatiana

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     3.

MICLEUȘANU Raisa

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     4.

PARUTENCO Nelli

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     5.

COGÂLNICEANU Ludmila

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     6.

PISOV Evgheni

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     7.

HAREA Igor

Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”

 

                                                            Comisia juridică:

     1.

ULANOVA Svetlana

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     2.

RAILEAN Tatiana

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     3.

COLUPAEVA Maria

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     4.

SIDORENCO Maxim

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     5.

COJOCAR Violeta

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     6.

CHIRIOGLO Margareta

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     7.

PĂNUȚĂ Tatiana

Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”

 

                                                          Comisia socială:

     1.

CAPBĂTUT Alexei

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     2.

TABARCEA Avelin

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     3.

 NEAMŢEV Anatolii

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     4.

BELENCHI Iurie

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     5.

ŢEPORDEI Denis

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     6.

CREȚU Natalia

Fracţiunea Partidul Politic ŞOR

     7.

AGA Sergiu

Candidat independent

 

Extras din Legea privind Administraţia Publică Locală nr. 436 din  28.12.2006

Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa Consiliului local

(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4)  (calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare ), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1).Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Comisii de specialitate

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 01 ianuarie 1970
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63847   Total ieri: 912   Total azi: 795