Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunț
Publicat: 03.09.2020   

Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de Director al Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Orhei.

 

 

Informație

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului în cadrul Primăriei municipiului Orhei pentru ocuparea funcției vacante de Director al Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Orhei

 

Organizator al concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director al Muzeului de Istorie și Etnografie este autoritatea executivă a administrației publice locale a municipiului Orhei, cu sediul în municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

 

Funcția vacantă - Director al Muzeului de Istorie și Etnografie din mun.Orhei.

 

Sarcini de bază:

1.Asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legislației în vigoare, a integrității patrimoniului instituției;

2.Coordonează cu întreaga activitate de evidență corectă și conservarea bunurilor culturale-artistice deținute de instituție, asigurând aplicarea și respectarea regulilor de evidență și conservarea patrimoniului cultural mobil;

3.Verifică, îndrumă și asigură condițiile bunei gestionări a colecțiilor muzeale;

4.Îndeplinește obiectivele și indicatorii stabiliți prin Contractul individual de muncă, cerând modificarea lor atunci când situație o impune;

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • cunoaște limba română;
  • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  • este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  • nu are antecedente penale nestinse;
  • dispune de capacitatea deplină de exercițiu.

Condiții specifice :

  • are studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale;
  • experiență profesională minim 5 ani în domeniul de specialitate.

 

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

1. cererea de înscriere în competiția de concurs;

2. copia actului de identitate;

3. copiile actelor de studii;

4. copiile actelor ce confirmă gradul științific;

5. curriculum vitae;

6. copia autentificată a carnetului de muncă;

7. certificat de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere (cazierul judiciar va fi prezentat în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului sub sancțiunea de neemitere a Dispoziției de numire în funcție);

8. proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de director al instituției muzeale;

9. cuprinsul dosarului.

 

Modalitatea de depunere a actelor: candidații pentru ocuparea funcției vacante depun actele personal sau prin reprezentant la Primăria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS) sau prin poștă. Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG, la adresele indicate în anunț. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 

Data limită de depunere a actelor este – 03.10.2020-_

 

Desfășurarea concursului:

  1. prima etapă – analizarea și notarea proiectelor de management ale candidaților admiși;
  2. etapa a doua – susținerea proiectelor de management de către candidații admiși la cea de a doua etapă în cadrul interviului.

 

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative și a altor surse de informare relevante funcției vacante, se anexează.

Informațiile suplimentare le puteți obține la telefoanele 0 235 20378, 0 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Documente ataşate
pdf, 2 MB
doc, 82 KB


Alte Funcții vacante

Publicat: 27.10.2020   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce țin de perceperea fiscală în instituție Citeşte mai mult...
Publicat: 27.10.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 27.10.2020   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce țin de perceperea fiscală în instituție Citeşte mai mult...
Publicat: 14.10.2020   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, în domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului, până la 27.10.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.10.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2020   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va activa în domeniul perceperii fiscale Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul asistenței juridice Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul construcțiilor și infrastructurii Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul construcțiilor și infrastructurii Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei în domeniul asistenței juridice Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2020   
al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef care va activa în cadrul Primăriei municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2020   
Se aprobă modificarea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef în cadrul Primăriei municipiului Orhei, limita de depunere a documentelor este până la data de 10.07.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2020   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va exercita sarcinile ce țin de asistența juridică în instituție, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor până la 10.07.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2020   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de ”specialist principal” în cadrul Primăriei municipiului Orhei, care va exercita activitatea în domeniul construcțiilor și infrastructurii, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor până la 10.07.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.06.2020   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor până la 31.07.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2020   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita sarcinile ce ţin de asistenţa juridică în instituţie. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2020   
Primăria municipiului Orhei anunţă despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, care va exercita activitatea în domeniul construcţiilor şi infrastructurii. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
Se aprobă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef în cadrul Primăriei municipiului Orhei, prin modificarea datei limite de depunere a documentelor până la 05.06.2020, fără a plasa un nou anunț într-o publicație periodică. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 81

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 28 octombrie 2020
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63168   Total ieri: 489   Total azi: 116