Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă
Publicat: 11.07.2023   

Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 03.08.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă”.

Scopul proiectului scopul propus privind realizarea domeniilor proprii de activitate privind administrarea bunurilor din domeniul public și prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002 prin care este prevăzut că administrarea domeniului public reprezintă inclusiv activităţile privind întreţinerea grădinilor publice şi scuarurilor, terenurilor şi sălilor de sport.

Necesitatea elaborării şi aprobării  asigurarea întreținerii grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă, la un nivel eficient și calitativ.

Prevederile de bază ale proiectului:

  1. Se aprobă delegarea ÎM Servicii Comunal Locative Orhei de gestiune a serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă din municipiul Orhei.
  2. Se aprobă Contractul privind delegarea serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă din municipiul Orhei, conform anexei la prezenta decizie.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii municipiului Orhei.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se prognozează îmbunătățirea a infrastructurii municipiului Orhei, dezvoltarea și întreținerea grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în îmbunătățirea infrastructurii municipiului și a nivelului de trai a cetățenilor din localitate.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate  cu: art. 10, 118-126 Cod administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.10 alin.(1), art. 14 alin.(2) lit.b) și lit.c) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.992, art.996 ale Codului Civil nr. 1107 din 06 iunie 2002; art.10 lit.e), art.16 alin.(1), art.18-19, art.30 din Legea nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale; art. 9 alin.(1) lit.d) și lit.q) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; art.6 alin.(2), art.14 alin.(1), art.16, art.17 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002; art.2 alin.(1) din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835 din 17.05.1996; REGULI PROVIZORII de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1224 din 21.12.1998.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 31.07.2023, pe adresa electronică: turcananastasiaorhei@gmail.com, la numărul de telefon 0 (235) 22767 sau la sediul Primăriei municipiului Orhei: mun.Orhei, str.Vasile Mahu,160, bir.309.

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea delegării de gestiune a  serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md  sau la sediul instituției situată pe adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu,160.

Documente ataşate
pdf, 178 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 19 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64408   Total ieri: 2225   Total azi: 1356