Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Comunicat Informativ
Publicat: 02.09.2016   

În temeiul deciziilor Consiliului orăşenesc Orhei nr. nr. 3.39 din 11.05.2015, 8.17 din 19.12.2014, Primăria or.Orhei anunţă pentru data de 06 septembrie 2016, ora 14.00 licitaţia cu strigare de vînzare-cumpărare a următoarelor 11 loturi:

  • Lotul nr.1 – pentru construcţii, str. Livezilor f/n, cod cadastral 6401308104, suprafaţa 0,0060 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere  13 000 lei, acontul 10% - 1 300 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.2 – pentru construcţii, str. Privighetorii f/n, cod cadastral 6401106459, suprafaţa 0,0024 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 500 lei, acontul 10% -  450 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.3 – pentru construcţii, str. C.Negruzzi f/n, cod cadastral 6401105266, suprafaţa 0,0353 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 52 000  lei, acontul 10% - 5 200  lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.4 – pentru construcţii, str. Nistreana f/n, cod cadastral 6401410784, suprafaţa 0,0177 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 25 000 lei, acontul 10% - 2 500 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.5 – pentru construcţii, str. Stejarilor f/n, cod cadastral 6401212273, suprafaţa 0,0512 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 78 000 lei, acontul 10% - 7 800  lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.6 – pentru construcţii, str. Stejarilor f/n, cod cadastral 6401212272, suprafaţa 0,0509 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 78 000 lei, acontul 10% - 7 800 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.7 – pentru construcţii, str. C.Brîncuşi f/n, cod cadastral 6401410396, suprafaţa 0,0416 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 60 000 lei, acontul 10% - 6 000 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.8– pentru construcţii, str. Nistreana f/n, cod cadastral 6401410397, suprafaţa 0,0027 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 300 lei, acontul 10% - 430 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.9 – pentru construcţii, teren cu vicii (piloni de tensiune înaltă) str. Neidentificată f/n, cod cadastral 6401410767, suprafaţa 0,0413 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 59 000 lei, acontul 10% -  5 900 lei, termen de valorificare trei ani (cu condiţia strămutării pilonilor din contul cumpărătorului);
  • Lotul nr.10 – pentru construcţii, str. Neidentificată f/n, cod cadastral 6401106234, suprafaţa 0,0030 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 300 lei, acontul 10% -  430 lei, termen de valorificare trei ani;

-    Lotul nr.11 – pentru construcţii, str. Drumul Taberei f/n, cod cadastral 6401407324, 

     suprafaţa 0,0429 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere  61 000  lei, acontul  10%  

      6 100 lei, termen de valorificare  trei ani;

 

Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie nu mai tîrziu de 05.09.2016, ora 12.00 următoarele documente:

- cerere (după forma stabilită);

- pentru persoane fizice - documentul de identitate (copie);

- pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor, statutul, copia buletinului de identitate a administratorului şi după caz procura autentificată notarial a reprezentantului mandatat cu anexarea copiei buletinului de identitate;

- documentele bancare, care confirmă achitarea:

1. acontului (10 (zece) procente din preţul iniţial de expunere) la contul: Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria Teritorială Orhei, c/d 226605, codul IBAN: pentru realizarea terenurilor MD60TRPDAC371210B03450AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, TREZMD2X ;  

2. taxei de participare la licitaţie ( 1 000 lei - salariul minim lunar pe ţară stabilit conform Hotărîrii de Guvern a Republicii Moldova nr.550 din 09.07.2014) la contul:  Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007 , Trezoreria Teritorială Orhei c/d 226605, Codul IBAN: MD17TRPDAC142310A10933AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală    TREZMD2X care vor fi achitate în numerar la B.C. „Eximbank”, iar prin transfer la orice bancă.

Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei oraşului Orhei, etajul 2, sala de şedinţe. Informaţii la tel.  20670 (specialistul pentru Reglementarea regimului funciar).

Primăria or. Orhei garantează achitarea anunţului publicat la data de 19 august 2016.

Documente ataşate
pdf, 41 KB


Alte Anunțuri

Publicat: 06.12.2019   
Accesări: 1
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 și 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 10.12.2019, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2019   
Accesări: 183
În temeiul art.16 şi art.18m art. 26, 29, și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 124
Consiliul Electoral al Circumscriptiei Electorale municipale Orhei 25/1 intruneste Consiliul municipal Orhei, pe 08.11.2019 in sala de sedinte a Primariei Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 06.11.2019   
Accesări: 92
În contextul pregătirilor pentru evenimentele culturale consacrate Zilei Orașului și asigurării ordinii publice și securității locuitorilor municipiului Orhei, cât și a oaspeților participanți la eveniment, traficul rutier va fi restricționat pe unele artere ale orașului. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2019   
Accesări: 243
În temeiul art.16 şi art.18, art.26, 29, 32 și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia Primarului municipiului Orhei nr.77 din 05.04.2019 „Cu privire la asigurarea interimatului”, primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2019   
Accesări: 459
În temeiul art.16 şi art.18m art. 26, 29, și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr. 77 din 05.04.2019 ”Cu privire la asigurarea interimatului”, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.08.2019   
Accesări: 383
Se instituie restricție provizorie de circulație rutieră pe str. Lazo până pe data de 24.08.2019 inclusiv. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2019   
Accesări: 411
privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate Citeşte mai mult...
Publicat: 08.08.2019   
Accesări: 279
Se anunta restrictionarea circulatiei pe str. V. Cupcea Citeşte mai mult...
Publicat: 30.07.2019   
Accesări: 344
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunță Seceta Hidrologică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2019   
Accesări: 347
Prin prezenta, in scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 967 din 13.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024, solicitam informarea in masa a populației din teritoriul subordonat despre pericolul acestei plante asupra persoanelor, in special copii, bătrâni, persoane cu imunitatea scăzuta și masurile de combatere a acestei plante. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2019   
Accesări: 317
Fenomenul prognozat: Vreme caniculară; Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2019   
Accesări: 338
Regia Apă Canal - Orhei S.A., Vă informează că, în legătură cu lucrările planificate ce ţin de reconectare a apeductului nou construit str. V. Lupu, la data de 22-23 iulie 2019, va sista aprovizionarea cu apă următoarele străzi: Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2019   
Accesări: 305
În temeiul art.16 şi art.18m art. 26, 29, și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr. 77 din 05.04.2019 ”Cu privire la asigurarea interimatului”, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 301
Orhei-Gaz SRL anunță despre deconectările planificate a beneficiarilor din mun. Orhei de la sistema de alimentare cu gaze naturale. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2019   
Accesări: 366
În conformitate art.10 și art.118-121, 124, 126-128 din Codului Administrativ al Republicii Moldova; art.26, 29, 32 și 34 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia Primarului municipiului Orhei nr.77 din 05.04.2019 „Cu privire la asigurarea interimatului”, având în vedere necesitatea examinării suplimentare a chestiunilor propuse spre examinare, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE : Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2019   
Accesări: 296
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 05.07.2019 , la orele 17:00 , în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2019   
Accesări: 332
Publicat: 07.06.2019   
Accesări: 460
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 10.06.2019, la orele 16:30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2019   
Accesări: 406
Atenție producătorilor de cereale, Secția Agricultură și Alimentație vă atenționează Citeşte mai mult...

1 - 20 din 219

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 06 decembrie 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --