Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Comunicat Informativ
Publicat: 02.09.2016   

În temeiul deciziilor Consiliului orăşenesc Orhei nr. nr. 3.39 din 11.05.2015, 8.17 din 19.12.2014, Primăria or.Orhei anunţă pentru data de 06 septembrie 2016, ora 14.00 licitaţia cu strigare de vînzare-cumpărare a următoarelor 11 loturi:

  • Lotul nr.1 – pentru construcţii, str. Livezilor f/n, cod cadastral 6401308104, suprafaţa 0,0060 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere  13 000 lei, acontul 10% - 1 300 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.2 – pentru construcţii, str. Privighetorii f/n, cod cadastral 6401106459, suprafaţa 0,0024 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 500 lei, acontul 10% -  450 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.3 – pentru construcţii, str. C.Negruzzi f/n, cod cadastral 6401105266, suprafaţa 0,0353 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 52 000  lei, acontul 10% - 5 200  lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.4 – pentru construcţii, str. Nistreana f/n, cod cadastral 6401410784, suprafaţa 0,0177 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 25 000 lei, acontul 10% - 2 500 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.5 – pentru construcţii, str. Stejarilor f/n, cod cadastral 6401212273, suprafaţa 0,0512 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 78 000 lei, acontul 10% - 7 800  lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.6 – pentru construcţii, str. Stejarilor f/n, cod cadastral 6401212272, suprafaţa 0,0509 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 78 000 lei, acontul 10% - 7 800 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.7 – pentru construcţii, str. C.Brîncuşi f/n, cod cadastral 6401410396, suprafaţa 0,0416 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 60 000 lei, acontul 10% - 6 000 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.8– pentru construcţii, str. Nistreana f/n, cod cadastral 6401410397, suprafaţa 0,0027 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 300 lei, acontul 10% - 430 lei, termen de valorificare trei ani;
  • Lotul nr.9 – pentru construcţii, teren cu vicii (piloni de tensiune înaltă) str. Neidentificată f/n, cod cadastral 6401410767, suprafaţa 0,0413 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 59 000 lei, acontul 10% -  5 900 lei, termen de valorificare trei ani (cu condiţia strămutării pilonilor din contul cumpărătorului);
  • Lotul nr.10 – pentru construcţii, str. Neidentificată f/n, cod cadastral 6401106234, suprafaţa 0,0030 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere 4 300 lei, acontul 10% -  430 lei, termen de valorificare trei ani;

-    Lotul nr.11 – pentru construcţii, str. Drumul Taberei f/n, cod cadastral 6401407324, 

     suprafaţa 0,0429 ha, fertilitate 65 grade, preţ iniţial de expunere  61 000  lei, acontul  10%  

      6 100 lei, termen de valorificare  trei ani;

 

Participanţii la licitaţie vor prezenta Comisiei de licitaţie nu mai tîrziu de 05.09.2016, ora 12.00 următoarele documente:

- cerere (după forma stabilită);

- pentru persoane fizice - documentul de identitate (copie);

- pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor, statutul, copia buletinului de identitate a administratorului şi după caz procura autentificată notarial a reprezentantului mandatat cu anexarea copiei buletinului de identitate;

- documentele bancare, care confirmă achitarea:

1. acontului (10 (zece) procente din preţul iniţial de expunere) la contul: Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007, Trezoreria Teritorială Orhei, c/d 226605, codul IBAN: pentru realizarea terenurilor MD60TRPDAC371210B03450AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, TREZMD2X ;  

2. taxei de participare la licitaţie ( 1 000 lei - salariul minim lunar pe ţară stabilit conform Hotărîrii de Guvern a Republicii Moldova nr.550 din 09.07.2014) la contul:  Primăria Orhei, cod fiscal 1007601008007 , Trezoreria Teritorială Orhei c/d 226605, Codul IBAN: MD17TRPDAC142310A10933AA, Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală    TREZMD2X care vor fi achitate în numerar la B.C. „Eximbank”, iar prin transfer la orice bancă.

Licitaţia va avea loc în incinta Primăriei oraşului Orhei, etajul 2, sala de şedinţe. Informaţii la tel.  20670 (specialistul pentru Reglementarea regimului funciar).

Primăria or. Orhei garantează achitarea anunţului publicat la data de 19 august 2016.

Documente ataşate
pdf, 41 KB


Alte Anunțuri

Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 41
Având în vedere necesitatea implimentării proiectului pilot de renovare a fațadelor din municipiul Orhei de către Autoritatea Publică Locală, pe data de 10.07.2020, la ora 17:00 în incinta sediului Primăriei mun. Orhei (Sala de ședințe, Parter), sunt invitați egenții economici care activează în clădirile din strada Mihai Eminescu nr.3 și nr.6. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 21
Având în vedere demersul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Hotărârii de Guvern nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova RT DSE 1.01-20, precum şi în scopul asigurării securităţii la incendiu în perioada pregătirii şi desfăşurării, campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice din anul 2020, aducem la cunoştinţa deținătorilor terenurilor agricole, necesitatea organizării măsurilor privind respectarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2020   
Accesări: 105
Începând cu data de 01.07.2020, Autoritatea Publică Locală organizează selecția participanților pentru activitatea de focus grup-uri în cadrul proiectului ”Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Orhei” Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2020   
Accesări: 96
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 şi 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 26.06.2020, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2020   
Accesări: 63
Pe data de 10 iulie 2020, la ora 10:00 , în incinta primăriei mun. Orhei sala de ședințe et. 1 se va desfășura consultările publice privind aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor pentru anul de studii 2020-2021, în „Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” Orhei” şi în „Şcoala de arte plastice pentru copii Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2020   
Accesări: 90
Pe data de 16 iunie 2020, la orele 17:00, în incinta sediului Primăriei mun. Orhei (Sala de ședințe, Parter), va avea loc a doua ședință de lucru privind prezentarea următoarelor inițiative: Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2020   
Accesări: 139
Pe data de 25 iunie 2020, la ora 10:00 , în incinta primăriei mun. Orhei sala de ședințe et. 1 se va desfășura consultările publice privind modificarea subzonelor funcționale a terenurilor: Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Accesări: 149
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 și 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 10.06.2020, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2020   
Accesări: 198
În data de 30 mai curent, începând cu ora 09:00, Primăria municipiului Orhei desfășoară o amplă acțiune de salubrizare și amenajare a orașului Orhei. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2020   
Accesări: 167
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 și 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 22.05.2020, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2020   
Accesări: 173
In temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 si 39 ale Legii privind administrația publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: l. Se convoacă ședința extraordinara a Consiliului municipal Orhei pe data de 16.05.2020, la orele 17:00, in sala de ședințe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
Accesări: 140
Pe data de 28 mai 2020, la ora 10:00 , în incinta primăriei mun. Orhei sala de ședințe et. 1 se va desfășura consultările publice privind modificarea subzonelor funcționale a terenurilor: Citeşte mai mult...
Publicat: 09.03.2020   
Accesări: 335
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 şi 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 11.03.2020, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2020   
Accesări: 170
Având în vedere situaţia în municipiul Orhei ca urmare a vîntului puternic din 24 februarie 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2020   
Accesări: 217
În temeiul art.16-18, art.26, 29, 32 și 39 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 05.03.2020, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2020   
Accesări: 141
Având în vedere constatarea gradului de alertă Cod galben la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, existând risc posibil de declanşare a urgenţei de sănătate publică, Vă îndemnăm să manifestaţi maximă responsabilitate și să asiguraţi respectarea tuturor măsurilor de igienă și precauţie pentru a preveni îmbolnăvirea cu Coronavirus de tip nou. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2020   
Accesări: 162
Fenomenul prognozat: Condiții complicate ale vremii. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2020   
Accesări: 159
Pe data de 20 februarie 2020, la ora 10:00 , în incinta primăriei mun. Orhei sala de ședințe et. 1 se va desfășura consultările publice privind modificarea subzonelor funcționale a terenurilor: Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2020   
Accesări: 194
Inspectoratul pentru protecție mediului avertizează Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2020   
Accesări: 168
Fenomenul prognozat: Vînt puternic >15 m/s. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 241

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 13 iulie 2020
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63500   Total ieri: 417   Total azi: 448