Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Anunț privind inițierea Concursului de Angajare
Publicat: 11.03.2022   

Întreprinderea Municipală pentru Achiziții, Comerț și Piețe, anunţă organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale.

 

Informație cu privire la condițiile de desfășurare

și participarea la concurs:

 

Condiţii de bază:

 1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 2. candidatul a activat în funcție de conducere cel puţin 2 ani;

 3. cunoaşterea limbii de stat;

 4. deține studii superioare;

 5. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

 6. nu este condamnat/ă prin hotărîre definitivă și irevocabilă pentru infracțiuni de corupție care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

 7. să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

 8. nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

 

Atribuţiile de bază pentru funcţia de administrator al Întreprinderii municipale :

-asigură executarea deciziilor fondatorului;

-să asigure integritatea, folosirea judicioasă a bunurilor, ce i-au fost transmise întreprinderii în gestiune economică;

-să asigure executarea obligaţiilor întreprinderii care decurg din legislaţie şi contractele încheiate;

-să asigure prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a dărilor de -seamă statistice şi de alte tipuri în organele de stat respective;

-să asigure achitarea la timp a impozitelor şi altor plăţi în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;

-să asigure, conform deciziei fondatorului, auditul activităţii economico-financiare a întreprinderii;

-să prezinte trimestrial fondatorului darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi, după caz, actul auditului;

-să asigure obţinerea de către întreprindere a licenţelor, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşurarea activităţilor ce necesită dispunerea de licenţă.

-să asigure achitare integrală a plăţilor salariale conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

-să asigure efectuarea asigurării sociale, medicale şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale salariaţilor, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă;

-să asigure pentru salariații întreprinderii condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;

-să respecte limitele împuternicirilor stabilite de legislația în vigoare, prezentul Statut și contractul încheiat

 

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de documente:

-scrisoare de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico financiare a Întreprinderii

-curriculum vitae (CV)

-buletinul de identitate (copie)

-diploma de studii (copie)

-certificatul  de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare

-cazierul juridic

-declaraţie privind evaluarea competenței, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii  Municipale  din subordinea Consiliului Municipal Orhei.

 

Organizator al concursului este Consiliul de Administrație al Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comer și Piețe.

 

Modalitatea de depunere a actelor: 

Actele vor fi depuse  la sediul întreprinderii pe adresa  str. Scrisului Latin nr.15 (et.2).

 

Persoana responsabilă: secretarul consiliului de administrație – Anastasia Tricolici

Telefon de contact:   0  (235 )  2 4610 / 0 (235) 32082.

 

Termen limită de depunere a dosarelor 28.03.2022

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

 • Codul Fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997, aprobat prin Legea nr.93-XV din 01.04.2004;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea nr.246 din din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipala;
 • Legea cu privire la comerţul interior nr. 231  din  23.09.2010;
 • Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor nr. 113  din  18.05.2012;
 • Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV  din  13.03.2003; 
 • Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor,
 • Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI  din  19.10.2007;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova nr. 517  din  18.09.96 (în vigoare 07.11.1996);
 • Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor nr. 955  din  21.08.2004 (în vigoare 03.09.2004);
 • Hotărîrea Guvernului  Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu  amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare nr. 65  din  26.01.2001 (în vigoare 01.02.2001);
 • Hotărîrea Guvernului nr.931  din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul;
 • Hotărîrea Guvernului privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite nr. 427  din  07.06.2001;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale din subordinea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.1.2 din 10.02.2022.


Alte Anunțuri

Publicat: 28.03.2023   
Accesări: 24
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.03.2023, în intervalul de timp 09:00-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2023   
Accesări: 24
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.03.2023, în intervalul de timp 13:00-18:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2023   
Accesări: 57
Serviciul Fiscal de Stat informează că, termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de către persoanele fizice (cetățeni) este data de 02 mai 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.03.2023   
Accesări: 78
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2023   
Accesări: 26
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.03.2023, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2023   
Accesări: 26
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.03.2023, în intervalul de timp 09:20-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2023   
Accesări: 43
Pe 25 martie 2023, la ora 20.30, în timp ce punctele de reper și casele din întreaga lume își sting luminile, vă cerem să vă alăturați altor milioane de oameni din 190 de țări în sprijinul planetei noastre. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.03.2023   
Accesări: 51
Consiliul Raional Orhei, în parteneriat cu Primăria Municipiului Orhei și Centrul Raional de Cultură "Andrei Suruceanu" Vă invită la TEATRU! Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2023   
Accesări: 101
Comunitatea teatrală internațională marchează anual la 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2023   
Accesări: 49
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.03.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2023   
Accesări: 61
Ziua mondială a apei se marchează anual la 22 Martie. O zi dedicată atragerii atenției asupra problemelor legate de apă cu care se confruntă oamenii în aproape fiecare țară. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.03.2023   
Accesări: 44
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.03.2023, în intervalul de timp 09:20-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 09.03.2023   
Accesări: 87
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 13.03.2023-14.03.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.02.2023   
Accesări: 102
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 01.03.2023, în intervalul de timp 08:30-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.02.2023   
Accesări: 150
n temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2023   
Accesări: 79
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 28.02.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2023   
Accesări: 138
Proiectul EU4Culture, finanțat de UE, anunță cel de-al treilea apel pentru granturi de mobilitate pentru a sprijini artiștii și profesioniștii din domeniul cultural din țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Acest apel se concentrează în special pe sprijinirea candidaților din orașele care nu sunt capitale. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.02.2023   
Accesări: 79
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.02.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2023   
Accesări: 350
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 21.02.2023, în intervalul de timp 09:05-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 14.02.2023   
Accesări: 469
Plata ajutorului financiar de urgență, acordat în baza Memorandumului dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și agențiile ONU. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 519

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 28 martie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63434   Total ieri: 1127   Total azi: 382