Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Anunț privind inițierea Concursului de Angajare
Publicat: 11.03.2022   

Întreprinderea Municipală pentru Achiziții, Comerț și Piețe, anunţă organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale.

 

Informație cu privire la condițiile de desfășurare

și participarea la concurs:

 

Condiţii de bază:

 1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 2. candidatul a activat în funcție de conducere cel puţin 2 ani;

 3. cunoaşterea limbii de stat;

 4. deține studii superioare;

 5. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

 6. nu este condamnat/ă prin hotărîre definitivă și irevocabilă pentru infracțiuni de corupție care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

 7. să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

 8. nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

 

Atribuţiile de bază pentru funcţia de administrator al Întreprinderii municipale :

-asigură executarea deciziilor fondatorului;

-să asigure integritatea, folosirea judicioasă a bunurilor, ce i-au fost transmise întreprinderii în gestiune economică;

-să asigure executarea obligaţiilor întreprinderii care decurg din legislaţie şi contractele încheiate;

-să asigure prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a dărilor de -seamă statistice şi de alte tipuri în organele de stat respective;

-să asigure achitarea la timp a impozitelor şi altor plăţi în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;

-să asigure, conform deciziei fondatorului, auditul activităţii economico-financiare a întreprinderii;

-să prezinte trimestrial fondatorului darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi, după caz, actul auditului;

-să asigure obţinerea de către întreprindere a licenţelor, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşurarea activităţilor ce necesită dispunerea de licenţă.

-să asigure achitare integrală a plăţilor salariale conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

-să asigure efectuarea asigurării sociale, medicale şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale salariaţilor, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă;

-să asigure pentru salariații întreprinderii condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;

-să respecte limitele împuternicirilor stabilite de legislația în vigoare, prezentul Statut și contractul încheiat

 

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de documente:

-scrisoare de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico financiare a Întreprinderii

-curriculum vitae (CV)

-buletinul de identitate (copie)

-diploma de studii (copie)

-certificatul  de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi specializare

-cazierul juridic

-declaraţie privind evaluarea competenței, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii  Municipale  din subordinea Consiliului Municipal Orhei.

 

Organizator al concursului este Consiliul de Administrație al Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comer și Piețe.

 

Modalitatea de depunere a actelor: 

Actele vor fi depuse  la sediul întreprinderii pe adresa  str. Scrisului Latin nr.15 (et.2).

 

Persoana responsabilă: secretarul consiliului de administrație – Anastasia Tricolici

Telefon de contact:   0  (235 )  2 4610 / 0 (235) 32082.

 

Termen limită de depunere a dosarelor 28.03.2022

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

 • Codul Fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997, aprobat prin Legea nr.93-XV din 01.04.2004;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea nr.246 din din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipala;
 • Legea cu privire la comerţul interior nr. 231  din  23.09.2010;
 • Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor nr. 113  din  18.05.2012;
 • Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV  din  13.03.2003; 
 • Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor,
 • Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI  din  19.10.2007;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova nr. 517  din  18.09.96 (în vigoare 07.11.1996);
 • Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor nr. 955  din  21.08.2004 (în vigoare 03.09.2004);
 • Hotărîrea Guvernului  Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu  amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare nr. 65  din  26.01.2001 (în vigoare 01.02.2001);
 • Hotărîrea Guvernului nr.931  din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul;
 • Hotărîrea Guvernului privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite nr. 427  din  07.06.2001;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale din subordinea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.1.2 din 10.02.2022.


Alte Anunțuri

Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 44
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, Vă informăm că, pe parcursul zilei de marţi, 28 iunie 2022, între orele 12:00-14:00, străzile Vasile Lupu, Vasile Mahu, Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare vor fi stropite cu apă. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 54
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 28.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 69
Dragi Orheieni! Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 69
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 63
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.231 din 22.06.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2022   
Accesări: 56
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 76
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 314
Chestionar - Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 51
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 16.06.2022, în intervalul de timp 10:10-17:10, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 95
Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare culturală a mun. Orhei 2022-2027”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2022   
Accesări: 73
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 13.06.2022, în intervalul de timp 09:00-10:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2022   
Accesări: 65
Reieşind din faptul că în teritoriu a început în masă creşterea plantelor de Ambrozia, una dintre cele mai nocive plante cu un puternic efect alergen, care înfloreşte între sfârşitul lunii iulie şi sfârşitul lunii septembrie, în scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2022   
Accesări: 80
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.199 din 01.06.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.06.2022   
Accesări: 92
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 01.06.2022   
Accesări: 77
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.176 din 17.05.2022 ”Cu privire la executarea lucrărilor de demontare”, Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 67
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 01.06.2022, în intervalul de timp 10:00-16:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2022   
Accesări: 134
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.192 din 27.05.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2022   
Accesări: 69
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 31.05.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2022   
Accesări: 72
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.05.2022, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2022   
Accesări: 107
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.05.2022, în intervalul de timp 15:00-16:00, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 413

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Duminică, 03 iulie 2022
© 2022 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63289   Total ieri: 717   Total azi: 237