Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 04.04.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (5), (6), art.18, art.26 alin. (1), art.29, art.32 alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Viceprimarul municipiului Orhei, Dispune,

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 07 aprilie anul 2022, la orele 17:00în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 1) cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la instituirea comisiei de concurs privind ocuparea funcţiei publice de conducere.

RAPORTOR: specialist principal Grigore MÎRA.

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.14.7 din 10.12.2021.

RAPORTOR: specialist principal Olga ZGUREANU, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor și atribuirea locuinței în cadrul Proiectului social.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.2.3 din 05.03.2020.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimar Valerian CRISTEA.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei RAPORTORI: specialist principal Anastasia BUIACOV, viceprimar Anastasia ȚURCAN.
 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2021.

         RAPORTORI: specialist principal Daniela CAZAC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de sponsorizare între Asociația Obștească “Proiecte Sociale pentru Moldova” și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei și primirea în proprietate publică a bunurilor și serviciilor.

 RAPORTORI: specialist principal Olga MICALIUC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale.

RAPORTORI: specialist principal Olga MICALIUC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la scutirea de plată.

RAPORTORI: specialist principal Silvia BEJAN, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr 14.2 din 10.12.2021.

 RAPORTOR: viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea districtelor școlare pentru fiecare Instituție Publică de Educație Timpurie din municipiul Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Liudmila UNGUREANU, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe și modificarea capitalului social.

RAPORTOR: Administrator Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei Valentin MUNTEANU.

 1. Cu privire la vînzarea lotului pomicol.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe.

RAPORTOR: Administrator Î.M. Achiziții Comerț și Piețe Eduard ȚEPORDEI.

 1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție al administratorului Î.M. „Orhei Transport” 

RAPORTORI: Administrator Î.M. „Orhei Transport” Andrei BOSTAN, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea hotarelor terenului.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și modificarea hotarelor terenului.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

18.1 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat; 

18.2 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.3 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.4 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.5 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

19.1 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit;

19.2 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit;

 1. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

20.1 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

20.2 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

20.3 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

 1. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din „ încăpere locativă ” în „ încăpere nelocativă ”, numărul cadastral 6401402.*********, situat în str. ************************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la schimbarea destinației construcției cu funcții comasate în construcție cu spații locative, numărul cadastral 6401******, situat în str. ********************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul public a UAT Orhei,  numărul cadastral 6401309.0065, situat în str. Stanislav Trofim Buzu, nr.31, mun.Orhei  

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei, numărul cadastral 6401106.****, situat în str. **********************, mun.Orhei  

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea terenului în folosință, numărul cadastral 6401401196, situat în str. 1 Mai, 59 mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.  

 1. Cu privire la transmiterea terenului în folosință, numărul cadastral 6401401191, situat în str. 1 Mai, 59A, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI. 

 1. Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil, numărul cadastral 640140****, situat în str. **********************, f/n, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.  

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 Alte Anunțuri

Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 31
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, Vă informăm că, pe parcursul zilei de marţi, 28 iunie 2022, între orele 12:00-14:00, străzile Vasile Lupu, Vasile Mahu, Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare vor fi stropite cu apă. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 37
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 28.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 60
Dragi Orheieni! Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 53
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 47
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.231 din 22.06.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2022   
Accesări: 48
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 73
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 288
Chestionar - Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 45
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 16.06.2022, în intervalul de timp 10:10-17:10, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 91
Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare culturală a mun. Orhei 2022-2027”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2022   
Accesări: 65
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 13.06.2022, în intervalul de timp 09:00-10:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2022   
Accesări: 55
Reieşind din faptul că în teritoriu a început în masă creşterea plantelor de Ambrozia, una dintre cele mai nocive plante cu un puternic efect alergen, care înfloreşte între sfârşitul lunii iulie şi sfârşitul lunii septembrie, în scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2022   
Accesări: 74
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.199 din 01.06.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.06.2022   
Accesări: 86
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 01.06.2022   
Accesări: 71
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.176 din 17.05.2022 ”Cu privire la executarea lucrărilor de demontare”, Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 61
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 01.06.2022, în intervalul de timp 10:00-16:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2022   
Accesări: 111
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.192 din 27.05.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2022   
Accesări: 65
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 31.05.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2022   
Accesări: 67
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.05.2022, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2022   
Accesări: 98
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.05.2022, în intervalul de timp 15:00-16:00, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 413

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 27 iunie 2022
© 2022 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63330   Total ieri: 500   Total azi: 278