Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 04.04.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (5), (6), art.18, art.26 alin. (1), art.29, art.32 alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Viceprimarul municipiului Orhei, Dispune,

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 07 aprilie anul 2022, la orele 17:00în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 1) cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la instituirea comisiei de concurs privind ocuparea funcţiei publice de conducere.

RAPORTOR: specialist principal Grigore MÎRA.

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.14.7 din 10.12.2021.

RAPORTOR: specialist principal Olga ZGUREANU, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor și atribuirea locuinței în cadrul Proiectului social.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.2.3 din 05.03.2020.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimar Valerian CRISTEA.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei RAPORTORI: specialist principal Anastasia BUIACOV, viceprimar Anastasia ȚURCAN.
 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2021.

         RAPORTORI: specialist principal Daniela CAZAC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de sponsorizare între Asociația Obștească “Proiecte Sociale pentru Moldova” și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei și primirea în proprietate publică a bunurilor și serviciilor.

 RAPORTORI: specialist principal Olga MICALIUC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale.

RAPORTORI: specialist principal Olga MICALIUC, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la scutirea de plată.

RAPORTORI: specialist principal Silvia BEJAN, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr 14.2 din 10.12.2021.

 RAPORTOR: viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la aprobarea districtelor școlare pentru fiecare Instituție Publică de Educație Timpurie din municipiul Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Liudmila UNGUREANU, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe și modificarea capitalului social.

RAPORTOR: Administrator Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei Valentin MUNTEANU.

 1. Cu privire la vînzarea lotului pomicol.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe.

RAPORTOR: Administrator Î.M. Achiziții Comerț și Piețe Eduard ȚEPORDEI.

 1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție al administratorului Î.M. „Orhei Transport” 

RAPORTORI: Administrator Î.M. „Orhei Transport” Andrei BOSTAN, viceprimar Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea hotarelor terenului.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și modificarea hotarelor terenului.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

18.1 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat; 

18.2 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.3 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.4 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

18.5 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat;

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

19.1 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit;

19.2 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit;

 1. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

20.1 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

20.2 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

20.3 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit;

 1. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din „ încăpere locativă ” în „ încăpere nelocativă ”, numărul cadastral 6401402.*********, situat în str. ************************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la schimbarea destinației construcției cu funcții comasate în construcție cu spații locative, numărul cadastral 6401******, situat în str. ********************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul public a UAT Orhei,  numărul cadastral 6401309.0065, situat în str. Stanislav Trofim Buzu, nr.31, mun.Orhei  

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei, numărul cadastral 6401106.****, situat în str. **********************, mun.Orhei  

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN, viceprimar Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea terenului în folosință, numărul cadastral 6401401196, situat în str. 1 Mai, 59 mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.  

 1. Cu privire la transmiterea terenului în folosință, numărul cadastral 6401401191, situat în str. 1 Mai, 59A, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI. 

 1. Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil, numărul cadastral 640140****, situat în str. **********************, f/n, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimar Cristina COJOCARI.  

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA, viceprimar Cristina COJOCARI.

 Alte Anunțuri

Publicat: 30.11.2023   
Accesări: 66
Cu privire la convocarea primei ședințe (de constituire) a Consiliului municipal Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2023   
Accesări: 86
Ești în căutarea unui loc de muncă cu condiții bune, salariu motivant? Î.M.”Servicii Comunal-Locative” Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2023   
Accesări: 92
ÎM „Orhei Transport" angajează salariați la funcția de conducători de autobuz. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2023   
Accesări: 135
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.498 din 22.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 153
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.11.2023, în intervalul de timp 09:00-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 170
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.11.2023, în intervalul de timp 09:25-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 138
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 21.11.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2023   
Accesări: 126
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.491 din 20.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2023   
Accesări: 120
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.492 din 20.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice de marcare a sărbătorii "Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil", Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2023   
Accesări: 230
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.488 din 17.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizarii și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.11.2023   
Accesări: 203
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.487 din 15.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2023   
Accesări: 282
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.476 din 06.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice de marcare a sărbătorii "Ziua orașului Orhei, Hramul Sf. Dumitru", Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2023   
Accesări: 271
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 09.11.2023, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Accesări: 390
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.466 din 31.10.2023, având în vedere adresarea Î.C.S.”Premier Energy Distribution” S.A. nr. 02/1-21-514 din 31.10.2023 referitor la necesitatea executării lucrărilor planificate, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.10.2023   
Accesări: 354
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 31.10.2023, în intervalul de timp 09:30-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.10.2023   
Accesări: 429
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, în scopul executării Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, modificată prin Legea nr.295 din 19 octombrie 2023, prin care a fost aprobată acordarea o plată unică cu caracter excepțional cadrelor didactice din instituțiilor publice de învățământ ale municipiului Orhei, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 288
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.10.2023-27.10.2023, în intervalul de timp 09:00-20:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 245
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.10.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 279
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.10.2023-27.10.2023, în intervalul de timp 09:00-20:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 249
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.10.2023, în intervalul de timp 11:30-13:30, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 681

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 30 noiembrie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64004   Total ieri: 1281   Total azi: 952