Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 29.04.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune,

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 04 mai anul 2022, la orele 17:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 1) cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.5.9 din 10.06.2019.

RAPORTOR: Director General Interimar al Regiei Apă Canal - Orhei S.A., Vitalie CARP.        

 1. Cu privire la exprimarea acordului privind comercializarea bunurilor neutilizate cu expunerea la licitație.

RAPORTOR: Administrator interimar al Î.M. Achiziții Comerț și Piețe, Eduard ȚEPORDEI.

 1. Cu privire la autorizarea activității de parcare.

RAPORTORI: specialist principal Margareta CHIRILOVICI și primarul Pavel VEREJANU.

 1. Cu privire la schimbarea destinației construcției locative în construcție comercială și prestări servicii.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și modificarea hotarelor terenului.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului aferent casei de locuit și vânzarea porțiunii de teren supranormă.

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

9.1 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit, numărul cadastral ****************, situat în str. *****************, mun.Orhei;

9.2 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit, numărul cadastral ***************, situat în str. ********************, mun.Orhei;

9.3 Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit, numărul cadastral ****************, situat în str. *******************, mun.Orhei;

9.4. Cu privire la vânzarea terenului aferent casei de locuit, numărul cadastral *****************, situat în str. ******************, mun.Orhei.

 1. Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat:

RAPORTORI: specialist principal Feodora GUDIMA și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. 1 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral ****************, situat în str. *****************, mun.Orhei;
 2. 2 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral ******************, situat în str. *****************, mun.Orhei;
 3. 3 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral ******************, situat în str. *****************, mun.Orhei;
 4. 4 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral ****************, situat în str. ******************, mun.Orhei;
 5. 5 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral ******************, situat în str. *****************, mun.Orhei;
 6. 6 Cu privire la aprobarea suprafeței și declararea terenului proprietate publică domeniul privat, numărul cadastral *******************, situat în str. ********************, mun.Orhei.
 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei,  numărul cadastral ******************, situat în str. *********************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei,  numărul cadastral ******************, situat în str. *********************, mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul public a UAT Orhei,  numărul cadastral 6401307.0075, situat în str. Călătorilor, nr.5, mun.Orhei.

 RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN și viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la exprimarea acordului privind comercializarea activelor neutilizate.

RAPORTOR: Administrator interimar Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei, Valentin MUNTEANU.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr.4.8 din 29.02.2008.

RAPORTOR: Administrator interimar Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei, Valentin MUNTEANU.

 

 

Documente ataşate
pdf, 310 KB


Alte Anunțuri

Publicat: 08.02.2023   
Accesări: 29
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 10.02.2023, în intervalul de timp 08:30-10:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2023   
Accesări: 72
Primăria municipiului Orhei anunță despre desfășurarea audierilor publice asupra „Actualizării Planului Urbanistic al municipiului Orhei”, care vor avea loc în data de 2 martie 2023 în incinta Primăriei din str. Vasile Mahu, nr. 160, Sala de ședințe et. I. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2023   
Accesări: 53
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2023   
Accesări: 59
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 03.02.2023, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 66
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 13:00-16:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 63
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 10:00-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2023   
Accesări: 209
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.01.2023   
Accesări: 77
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2023   
Accesări: 112
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2023   
Accesări: 157
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2023   
Accesări: 178
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 17.01.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2023   
Accesări: 195
Îngrijirea spațiului adiacent. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.01.2023   
Accesări: 99
Termenul obligatoriu de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este pînă la 31 martie 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.01.2023   
Accesări: 166
Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.01.2023   
Accesări: 275
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2023   
Accesări: 180
Primăria municipiului Orhei informează publicul larg că, și-a deschis un canal pe Telegram. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2022   
Accesări: 275
Începând cu 1 ianuarie 2023, gospodăriile țărănești vor fi înregistrate exclusiv de către Agenția Servicii Publice. Anterior, această competență era atribuită primăriilor, deoarece nu era dezvoltat un organ al înregistrării de stat unificat. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.12.2022   
Accesări: 147
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2022   
Accesări: 112
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 26.12.2022, în intervalul de timp 11:00-14:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2022   
Accesări: 249
Stimați locuitori a municipiului Orhei, Vă aducem la cunoștință că a fost implimentat proiectul ”Ajutor financiar de urgență” de către Ministerul Muncii Protecției Sociale Citeşte mai mult...

1 - 20 din 497

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 08 februarie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63548   Total ieri: 788   Total azi: 496