Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Orhei
Publicat: 12.07.2022   

În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune,

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 15 iulie anul 2022, la orele 17:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei municipiului Orhei (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și numirea în funcție.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

 1. Cu privire la aprobarea organigramei Primăriei mun.Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.

 1. Cu privire la examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Întreprinderii Municipale “Servicii Comunal-Locative” Orhei și a Consiliului de administrație pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. “Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Valentin MUNTEANU.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comerț și Piețe pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î.M. Pentru Achiziții, Comerț și Piețe dl Eduard ȚEPORDEI.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale Hotelul “Codru” pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. Hotelul “Codru” dl Leonid NAUC.

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii Municipale “Orhei Transport” pentru anul 2021.

RAPORTOR: administratorul Î. M. “Orhei Transport” dl Andrei BOSTAN.             

 1. Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a Directorului General Interimar al S.A. Regia Apă Canal – Orhei pentru anul 2021.

RAPORTOR: Directorului General Interimar al S.A. Regia Apă Canal – Orhei dl Vitalie CARP.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 10.12.2021.

RAPORTORI: specialist principal Olga ZRUREANU, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei.

RAPORTORI: specialist principal Valentina DONȚU, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.20 din 07.06.2022.

RAPORTORI: specialist principal Iana ROGOJA, viceprimarul Anastasia ȚURCAN.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr.5.11.2 din 07.06.2016.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.7.9 din 30.08.2019.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitației cu strigare.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la executarea încheierii nr.056-1094/2021 din partea Biroului Executorului Judecătoresc Bănărescu Anatolie privind primirea, intentarea dosarului de executare din 15.03.2021.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă.

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă, în total 4 proeicte:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA , viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. 1 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 2. 2 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 3. 3 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă;
 4. 4 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă și vânzarea porțiuni de teren supranormă.
 1. Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă, în total 4 proiecte:

RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

18.1 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.2 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.3 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

18.4 Cu privire la vânzarea lotului de pământ de pe lângă casă.

      19. Cu privire la schimbarea destinației spațiului nelocativ în spațiu locativ.

RAPORTORI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.

 1. Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea împuternicirilor.

RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul Pavel VEREJANU.Alte Anunțuri

Publicat: 15.09.2023   
Accesări: 72
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.09.2023, în intervalul de timp 09:20-16:20, Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2023   
Accesări: 137
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 14.09.2023, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.09.2023   
Accesări: 260
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin.(2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.34 alin.(3), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, Dispoziția Primarului mun.Orhei nr.392 din 08.09.2023 “Cu privire la exercitarea atribuțiilor”, viceprimarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 12.09.2023   
Accesări: 174
ANRE a avizat/aprobat tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.09.2023   
Accesări: 127
Stimați jurnaliști, Citeşte mai mult...
Publicat: 07.09.2023   
Accesări: 146
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.09.2023, în intervalul de timp 12:30-13:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2023   
Accesări: 158
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 07.09.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2023   
Accesări: 242
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției primarului municipiului Orhei nr.388 din 06.09.2023 ”Cu privire la convocarea comisiei”, Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 270
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 155
OrheiLand împreună cu Mr. Orhy invită pe toată lumea pe 9 septembrie, sâmbătă, la ora 16:00! Citeşte mai mult...
Publicat: 04.09.2023   
Accesări: 253
În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Primăria municipiului Orhei organizează, miercuri, 06.09.2023, ora 11.00, în sala de ședințe (str. Vasile Mahu, nr. 160, et. II), dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.08.2023   
Accesări: 289
OrheiLand împreună cu Mr. Orhy, invită toți copiii și părinții lor să petreacă un weekend de neuitat înainte de începerea anului școlar! Citeşte mai mult...
Publicat: 29.08.2023   
Accesări: 310
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.08.2023, în intervalul de timp 09:00-10:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.08.2023   
Accesări: 346
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.371 din 25.08.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul desfășurării acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice de marcare a Sărbătorii Naționale ”Ziua Independenței a Republicii Moldova”, Citeşte mai mult...
Publicat: 26.08.2023   
Accesări: 240
Publicat: 24.08.2023   
Accesări: 231
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.08.2023, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2023   
Accesări: 207
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.08.2023, în intervalul de timp 11:30-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2023   
Accesări: 675
Autoritățile din Orhei au pregătit un amplu program cultural-distractiv de Ziua Independenței. În 27 august, de la ora 10:00, toți doritorii sunt invitați în scuarul central din orașului Orhei, unde va avea loc parada și ceremonia oficială de deschidere a grandiosului eveniment. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2023   
Accesări: 334
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.08.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2023   
Accesări: 219
Sistarea completă a livrării gazelor naturale pe data de 22.08.2023. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 656

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 18 septembrie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63786   Total ieri: 950   Total azi: 734