Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
COMUNICAT INFORMATIV
Publicat: 31.10.2022   

În conformitate cu Dispoziţia nr. 44 din 25 octombrie 2022 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (în continuare - Comisia), în vederea reducerii consumului de resurse energetice şi evitării întreruperilor de energie electrică pe perioada situaţiei de alertă pe piaţa energiei electrice din Republica Moldova, ANRE atenţionează asupra necesităţii implementării măsurilor de economisire după cum urmează:

Măsuri de economisire a resurselor energetice obligatorii conform Dispoziţiei menţionate:

1.Administratorii clădirilor publice şi unităţilor comerciale vor asigura, inclusiv prin afişarea instrucţiunilor şi materialelor informative:

-   funcţionarea instalaţiilor de încălzire în regim minim sau la o temperatură nu mai mare de 19 °C, iar în afara orelor de lucru - de 15 °C, în încăperile unde tehnic este posibilă reglarea instalaţiei de încălzire;

-   reducerea iluminatului interior al clădirilor cu cel puţin 30%, acolo unde este posibil, şi deconectarea acestuia de îndată ce încăperile sunt neocupate;

-    deconectarea havuzurilor, vitrinelor, iluminatului decorativ, arhitectural şi publicitar (interior şi exterior), cu excepţia iluminatului firmei (în sensul Legii nr. 62/2022) în timpul orelor

de program;

-   suspendarea funcţionării scărilor rulante/escalatoarelor între orele 07:00-11:00 şi 18:00-23:00, cu excepţia celor utilizate pentru transportarea mărfurilor şi greutăţilor, precum şi a cazurilor când suspendarea poate afecta securitatea vieţii şi sănătăţii oamenilor;

2.Întreprinderile cu proces de producere energofag (cuptoare electrice, aparate de sudură cu arc electric, instalaţii de topire electrică) vor organiza programul de lucru astfel încât procesele în care se utilizează cea mai mare parte a energiei electrice, să fie executate în afara orelor 07:00-11:00 şi 18:00-23:00;

3.Administratorii întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare vor regla regimul de funcţionare a pompelor bazinelor de acumulare, astfel încât să fie redus la minim consumul de energie electrică între orele 07:00-11:00 şi 18:00-23:00, utilizând la maxim potenţialul bazinelor de acumulare;

4. Autorităţile publice centrale şi locale:

-  vor evalua posibilităţile şi vor lua măsurile relevante pentru reducerea consumului de energie electrică, în special în orele de vârf (07:00-11:00 şi 18:00-23:00), dar care să nu afecteze siguranţa şi sănătatea cetăţenilor sau funcţionarea serviciilor esenţiale;

-  vor depune eforturi pentru înlocuirea lămpilor incandescente cu becuri de tip LED;

-  vor asigura întreruperea iluminatului stradal pe timp de zi (între orele 07:00 - 18:00);

5. Administratorii blocurilor locative şi ai altor clădiri cu ascensoare vor plasa, la locul de chemare a acestora la parter, următorul anunţ: În contextul riscului întreruperilor de energie electrică în orele consumului de vârf, nu se recomandă folosirea ascensorului în intervalele 07:00-11:00 şi 18:00-23:00.

 

De asemenea, ANRE recomanda implementarea şi altor măsuri suplimentare de economisire a resurselor energetice:

1.Evitarea utilizării concomitente a sistemului de climatizare în incinta birourilor şi centralei termice, sau altor surse de încălzire/răcire aer;

2.Deconectarea echipamentelor electrice care nu sunt de primă necesitate sau care sunt utilizate în regim standby;

3.Instalarea unor senzori de prezenţă, care să aprindă lumina numai când eşti în zonă;

4.Utilizarea întrerupătoarelor cu reglaj continuu al tensiunii de alimentare (dimmere), pentru reglarea în mod continuu a intensităţii luminoase a sursei de iluminat;

5.Utilizarea mai multor surse de lumină de putere mai mică, plasate în mai multe locuri, pe care să le poţi folosi pentru iluminat, decât să ai o singură sursă de putere mare, plasată pe tavan;

6.Utilizarea receptoarelor electrice cu clasă de eficienţă energetică ridicată - A++, A+ şi A;

7.Stabilirea unei persoane responsabile de asigurarea măsurilor de reducere a consumului de resurse energetice.

 

Atragem atenţia asupra faptului că, Dispoziţiile Comisiei sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova, iar nerespectarea acestora impune atragerea la răspundere contravențională conform art. 359 din Codul contravenţional.

 

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 44 din 25 octombrie 2022:

 

Documente ataşate
pdf, 100 KB


Alte Anunțuri

Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 9
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 13:00-16:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.01.2023   
Accesări: 9
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 30.01.2023, în intervalul de timp 10:00-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2023   
Accesări: 58
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.01.2023   
Accesări: 44
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2023   
Accesări: 90
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2023   
Accesări: 94
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2023   
Accesări: 149
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 17.01.2023, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2023   
Accesări: 154
Îngrijirea spațiului adiacent. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.01.2023   
Accesări: 74
Termenul obligatoriu de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este pînă la 31 martie 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.01.2023   
Accesări: 135
Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.01.2023   
Accesări: 251
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.01.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2023   
Accesări: 153
Primăria municipiului Orhei informează publicul larg că, și-a deschis un canal pe Telegram. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2022   
Accesări: 237
Începând cu 1 ianuarie 2023, gospodăriile țărănești vor fi înregistrate exclusiv de către Agenția Servicii Publice. Anterior, această competență era atribuită primăriilor, deoarece nu era dezvoltat un organ al înregistrării de stat unificat. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.12.2022   
Accesări: 131
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2022   
Accesări: 96
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 26.12.2022, în intervalul de timp 11:00-14:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2022   
Accesări: 221
Stimați locuitori a municipiului Orhei, Vă aducem la cunoștință că a fost implimentat proiectul ”Ajutor financiar de urgență” de către Ministerul Muncii Protecției Sociale Citeşte mai mult...
Publicat: 08.12.2022   
Accesări: 149
Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 15.33% din incendiile care se produc în Republica Moldova la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2022   
Accesări: 175
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.467 din 06.12.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulației rutiere”, Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2022   
Accesări: 190
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin.(1), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.12.2022   
Accesări: 136
Dragi locuitori și oaspeți ai municipiului Orhei! Citeşte mai mult...

1 - 20 din 493

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 28 ianuarie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63987   Total ieri: 1099   Total azi: 935