Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, postul jurist
Publicat: 08.07.2014   

Organizator al concusului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, postul jurist, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a oraşului Orhei, cu sediul în or.Orhei, str. V.Mahu, 160.

Funcţia vacantă – specialist, postul jurist

Conform fişei postului funcţia vacantă are următoarele sarcini de bază:

-         Coordonează legalitatea actelor administrative şi a proiectelor actelor respective emise în instituţie ;

-         repezintă interesele Consiliului orăşenesc Orhei  şi ale Primăriei în instanţele de judecată;

-         elaborează proiecte de acte administartive - decizii dispoziţii  şi a altor acte cu caracter normativ care ţin de competenţa Consiliului orăşenesc Orhei  şi  a Primăriei ;

-         asigură respectarea legalităţii actelor serviciilor Primăriei;

-         acordă asistenţă juridică specialiştilor şi angajaţior instituţiei în examinarea petiţiilor şi în  elaborarea proiectelor actelor administrative;

-         administrează lucrul informaţional din domeniul legislaţiei referitor la actele normative adoptate, anulate, modificate şi completate.

Condiţiile de bază de participare la concurs:

-         studii superioare

-         experienţă în muncă 

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

-         formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

-         copia buletinului de identitate;

-         copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

-         copia carnetului de muncă;

-         certificatul medical;

-         cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate vor fi fi verificate cu documentele originale la interviu.

Documentele vor fi depuse în biroul 4, etaj II al sediului Primăriei oraşului Orhei din str. V.Mahu, 160 .

Data limită de depunere a dosarelor este   05.08.2014 .

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu se anexează.

Informaţiile suplimentare  le puteţi obţine  la telefoanele:  235 32767; 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

-         Constituţia Republicii Moldova;

-         Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;

-         Legea privind statutul alesului local nr.768 –XIV din 02.02.2000;

-         Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

-         Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;

-         Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

-         Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;

-         Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;

-         Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994;

-         Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;

-         Hotărîrea Guvernului nr.923 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;Alte Anunțuri

Publicat: 27.02.2024   
Accesări: 53
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Accesări: 148
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.97 din 21.02.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Accesări: 154
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, conform dispoziției nr.95 din 20.02.2024, având în vedere necesitatea executării lucrărilor publice de gospodărie comunală de către operatorul specializat Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative" Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2024   
Accesări: 146
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 19.02.2024   
Accesări: 169
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 19.02.2024, în intervalul de timp 09:50-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2024   
Accesări: 245
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 359
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.02.2024, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 268
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 08.02.2024, în intervalul de timp 08:45-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 06.02.2024   
Accesări: 298
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 07.02.2024, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2024   
Accesări: 515
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (1), (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 287
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 05.02.2024, în intervalul de timp 09:00-10:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 319
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2024   
Accesări: 255
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 01.02.2024, în intervalul de timp 09:50-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Accesări: 262
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 29.01.2024, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Accesări: 306
S.A. Regia Apă Canal - Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Accesări: 301
ÎM „Orhei Transport" angajează salariați la funcțiile de conducători de autobuz și mecanic. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Accesări: 623
Ești în căutarea unui loc de muncă cu condiții bune, salariu motivant? Î.M.”Servicii Comunal-Locative” Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Accesări: 317
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Accesări: 334
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.01.2024, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2024   
Accesări: 360
Centrul de Dezvoltare Locală și Regională Orhei, organizează la data de 19.01.2024 ora 14:00, sala de ședință et.2 Primăria Orhei, consultări publice asupra ideilor de proiect în cadrul apelului „Satul European 2". Citeşte mai mult...

1 - 20 din 716

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 28 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63186   Total ieri: 1222   Total azi: 134