Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, postul jurist
Publicat: 08.07.2014   

Organizator al concusului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, postul jurist, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a oraşului Orhei, cu sediul în or.Orhei, str. V.Mahu, 160.

Funcţia vacantă – specialist, postul jurist

Conform fişei postului funcţia vacantă are următoarele sarcini de bază:

-         Coordonează legalitatea actelor administrative şi a proiectelor actelor respective emise în instituţie ;

-         repezintă interesele Consiliului orăşenesc Orhei  şi ale Primăriei în instanţele de judecată;

-         elaborează proiecte de acte administartive - decizii dispoziţii  şi a altor acte cu caracter normativ care ţin de competenţa Consiliului orăşenesc Orhei  şi  a Primăriei ;

-         asigură respectarea legalităţii actelor serviciilor Primăriei;

-         acordă asistenţă juridică specialiştilor şi angajaţior instituţiei în examinarea petiţiilor şi în  elaborarea proiectelor actelor administrative;

-         administrează lucrul informaţional din domeniul legislaţiei referitor la actele normative adoptate, anulate, modificate şi completate.

Condiţiile de bază de participare la concurs:

-         studii superioare

-         experienţă în muncă 

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

-         formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

-         copia buletinului de identitate;

-         copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

-         copia carnetului de muncă;

-         certificatul medical;

-         cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate vor fi fi verificate cu documentele originale la interviu.

Documentele vor fi depuse în biroul 4, etaj II al sediului Primăriei oraşului Orhei din str. V.Mahu, 160 .

Data limită de depunere a dosarelor este   05.08.2014 .

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu se anexează.

Informaţiile suplimentare  le puteţi obţine  la telefoanele:  235 32767; 235 22767.

 

BIBLIOGRAFIE

-         Constituţia Republicii Moldova;

-         Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;

-         Legea privind statutul alesului local nr.768 –XIV din 02.02.2000;

-         Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

-         Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;

-         Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

-         Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;

-         Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;

-         Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994;

-         Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;

-         Hotărîrea Guvernului nr.923 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;Alte Anunțuri

Publicat: 27.09.2019   
Accesări: 108
În temeiul art.16 şi art.18, art.26, 29, 32 și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia Primarului municipiului Orhei nr.77 din 05.04.2019 „Cu privire la asigurarea interimatului”, primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2019   
Accesări: 378
În temeiul art.16 şi art.18m art. 26, 29, și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr. 77 din 05.04.2019 ”Cu privire la asigurarea interimatului”, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.08.2019   
Accesări: 298
Se instituie restricție provizorie de circulație rutieră pe str. Lazo până pe data de 24.08.2019 inclusiv. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2019   
Accesări: 350
privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate Citeşte mai mult...
Publicat: 08.08.2019   
Accesări: 218
Se anunta restrictionarea circulatiei pe str. V. Cupcea Citeşte mai mult...
Publicat: 30.07.2019   
Accesări: 274
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunță Seceta Hidrologică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2019   
Accesări: 282
Prin prezenta, in scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 967 din 13.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024, solicitam informarea in masa a populației din teritoriul subordonat despre pericolul acestei plante asupra persoanelor, in special copii, bătrâni, persoane cu imunitatea scăzuta și masurile de combatere a acestei plante. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2019   
Accesări: 261
Fenomenul prognozat: Vreme caniculară; Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2019   
Accesări: 256
Regia Apă Canal - Orhei S.A., Vă informează că, în legătură cu lucrările planificate ce ţin de reconectare a apeductului nou construit str. V. Lupu, la data de 22-23 iulie 2019, va sista aprovizionarea cu apă următoarele străzi: Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2019   
Accesări: 250
În temeiul art.16 şi art.18m art. 26, 29, și 34 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr. 77 din 05.04.2019 ”Cu privire la asigurarea interimatului”, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 238
Orhei-Gaz SRL anunță despre deconectările planificate a beneficiarilor din mun. Orhei de la sistema de alimentare cu gaze naturale. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2019   
Accesări: 293
În conformitate art.10 și art.118-121, 124, 126-128 din Codului Administrativ al Republicii Moldova; art.26, 29, 32 și 34 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia Primarului municipiului Orhei nr.77 din 05.04.2019 „Cu privire la asigurarea interimatului”, având în vedere necesitatea examinării suplimentare a chestiunilor propuse spre examinare, Primarul interimar al municipiului Orhei DISPUNE : Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2019   
Accesări: 224
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 05.07.2019 , la orele 17:00 , în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2019   
Accesări: 274
Publicat: 07.06.2019   
Accesări: 404
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 10.06.2019, la orele 16:30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2019   
Accesări: 352
Atenție producătorilor de cereale, Secția Agricultură și Alimentație vă atenționează Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
Accesări: 327
În atenția deținătorilor de stupine. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2019   
Accesări: 478
În temeiul deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 3.9 din 15.03.2019, Primăria mun.Orhei anunţă pentru data de 02.05.2019, ora 14.00 licitaţia cu strigare de vînzare-cumpărare a următorului lot: Citeşte mai mult...
Publicat: 05.04.2019   
Accesări: 486
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: 1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Orhei pe data de 08.04.2019, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Orhei cu următoarea ordine de zi: Citeşte mai mult...
Publicat: 12.03.2019   
Accesări: 483
În temeiul art.16 şi art.18 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Primarul municipiului Orhei DISPUNE: Citeşte mai mult...

1 - 20 din 215

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 11 octombrie 2019
© 2019 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --