Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la modificarea deciziei nr.13.9 din 30.11.2021
Publicat: 22.12.2022   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 22.12.2022 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea deciziei nr.13.9 din 30.11.2021”.

Prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.13.9 din 30.11.2021 „Cu privire la aprobarea comisiei numerice și nominale a consiliului de administrație, și a comisiei de cenzori a Î.M. „Servicii Comuanl-Locativeˮ Orhei” a fost aprobată componența numerică și nominală a Consiliului de administrație a Î.M. „Servicii Comuna-Locativeˮ Orhei.            

Întru desfășurarea continuă a activității Consiliului de administrație a Î.M. „Servicii Comuanl-Locativeˮ Orhei, avînd ca bază art.8 alin.(10) al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, pct.16 din  Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliului municipal Orhei  aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020, se propune  revocarea membrului Consiliul de administrație a Î.M.,,Servicii Comuanl-LocativeˮOrhei și numirea unui  alt membru.           

Proiectul de Decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126  Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.8-13 și art.15 al Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.14 alin. (1) și (3) al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.7 alin.(2) lit.c), art.8 alin.(2), art.10 alin.(7)  al Legii  cu  privire  la  întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017; pct.4 al Regulamentului Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale  Fondate de Consiliul municipal Orhei, pct.4 al Regulamentului Comisiei de cenzori a Întreprinderilor Municipale fondate de Consiliul municipal Orhei, aprobat prin Decizia  Consiliului  municipal  Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; pct.41 lit. c), pct.47, pct.73  din  Statul Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei  aprobat  prin  Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019.

Beneficiar ai proiectului de decizie este Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.01.2023 pe adresa electronică: scl-anticamera@mail.ru, la nr. de telefon 0/235/2-02-83 sau la sediul  Î.M. „Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei: mun.Orhei, str.Renașterii  Naționale,18.

Proiectul deciziei  ”Cu privire la modificarea deciziei nr.13.9 din 30.11.2021” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md  sau la sediul întreprinderii.

Documente ataşate
pdf, 226 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 23.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „construcție accesorie (garaj)” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 22.01.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 19.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „casă de locuit individuală” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 18.01.2024, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 821

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Miercuri, 28 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 64267   Total ieri: 1419   Total azi: 1215