Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor
Publicat: 29.11.2023   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 29.11.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a posibilității de a asigura respectarea normelor sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a vegetației forestiere în municipiul Orhei.        

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126 Cod administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018; art.14 lin.(2), lit.f¹), din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.1, art.9 ale Legii Republicii Moldova nr. 523-XIV din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; art.5, art.9, alin.(2), lit. a), lit. j), lit. n) ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.8-13, art.15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.7, alin.(1) al Legii nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, pct. 2.1 din Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice nr.514 din 23.04.2002; pct.4.12 din Reguli și norme de construcții ale R. Moldova modificat prin ordinul Ministerului Construcțiilor și dezvoltării teritoriului nr.6 din 11.04.2008; art. 26 al Legii regnului vegetal nr.239-XVI din 08.11.2007; pct. 21 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier aprobat prin H.G. nr.27 din 19.01.2004;având ca bază Contractul nr.3 din 02.11.2018 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și a spațiilor verzi din municipiul Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 10.9 din 26.10.2018, modificat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 14.10.2 din 26.12.2018 și prelungit prin acord nr. 4/3 din 25.02.2021 aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 2.3 din 18.02.2021, în conformitate cu Actul de examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr. 498 din 02.11.2023  eliberat de către ICAS și ca urmare a actului de evaluarea masei lemnoase prevăzute spre recoltare la lucrările de igienă selectivă pe teritoriul municipiului Orhei în scopul respectării normelor sanitare și aplicării măsurilor de îmbunătățire a vegetației forestiere în municipiul Orhei.                

Beneficiar al proiectului de decizie este Autoritatea Executivă a Consiliului municipal Orhei.   

Proiectul deciziei „Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor” și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul întreprinderii.  

Propunerile   și  recomandările   părților  interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, pînă la data de 19.12.2023, în adresa Î.M.„Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei: mun.Orhei, str.Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.

Documente ataşate
pdf, 233 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 23.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „construcție accesorie (garaj)” în „construcție locativă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2024   
Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 22.01.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier în trafic local din mun. Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 19.01.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației construcției din „casă de locuit individuală” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 18.01.2024, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 821

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 23 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63198   Total ieri: 1321   Total azi: 146