Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale
Publicat: 18.01.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 18.01.2024, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale.

Conform contractului nr.8/C  din 11.08.2023  privind  delegarea serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă din municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliul municipal Orhei  nr.8.12  din 09.08.2023, Autoritatea Executivă a Consiliului municipal Orhei în calitate de Beneficiar și Î.M.,,Servicii Comumnal-LocativeˮOrhei în calitate de operator specializat prestează servicii publice de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă din municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliul municipal Orhei confrorm pct.9.6 din prezentul contract denotă că, Dacă nici o parte contractuală nu solicită rezilierea Contractuluyi prezent prin notificare scrisă transmisă în atenția Părți cointeresate, la  adresa de corepondență menționată în Contract, cu cel puțin 30 zile îaninatea expirării temenului inițial, prezentul Contractva fi prelungit de depr, pentru perioade succsive de cîte 12 luni (,,termen succsivˮ) cu respectarea și păstrarea tuturor condițiilor stipulate în Contrcat.Luând în considerație că termenul de valabilitate a prezentului contract a fost valabil până la data de 31 decembrie 2023 este necesar de a lua act de prelungirea acestuia.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.10 alin.(1), art.14 alin.(2) lit.b) și lit.c) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.992, art.996 ale Codului Civil nr.1107 din 06 iunie 2002; art.10 lit.e), art.16 alin.(1), art.18-19, art.30 din Legea nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale; art.9 alin.(1) lit.d) și lit.q) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017; art.4 alin.(1) lit.g din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; art.6 alin.(2) , art.14 alin.(1), art.16, art.17 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002 ;art.2 alin.(1) dinn Legea principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr.835 din 17.05.1996;Reguli provizorii de exploatare a exploatare a locuințelor, întreținerea a blocurilor locative și teritoriile aferente în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1224 din 21.12.1998,Contract nr.8/C din 11.08.2023 privind delegarea serviciului public de întreținere a grădinilor publice (parcurilor), scuarurilor, terenurilor de sport și de joacă din municipiul Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.12 din 09.08.2023; Statutul Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei aprobat prin Deciza Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019.

Propunerile   și  recomandările   părților  interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, pînă la data de 07.02.2024, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei: mun.Orhei, str.Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.  

Proiectul decizie  Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul întreprinderii.

Documente ataşate
pdf, 572 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 19 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63144   Total ieri: 2405   Total azi: 92