Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată
Publicat: 07.02.2024   

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”.

Scopul proiectului prenotat este trasmiterea în gestiune delegată a terenului cu numărul cadastral 6401306156 situat în mun.Orhei, str.Constantin Negruzzi nr.81, cu suprefața de 3,473 ha, utilizat sub cimitir.

Prevederile de bază ale proiectului:

1. Se transmite în gestiune delegată, Întreprinderii Municipale,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, terenul cu infrastructura existentă, utilizat sub cimitir, cu numărul cadastral 6401306156, cu suprafața totală de 3,4730 ha, situat în mun. Orhei, str.Constantin Negruzzi nr.81, pe un termen de până la data de 01.12.2026, pentru gestionarea și întreținerea   cimitirului.

2. Se instituie  comisia de transmitere  în gestiune delegată a terenului către Întreprinderea Municipală,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei în componența numerică și nominală de 5 persoane conform anexei la prezenta decizie.

3. Autoritatea Executivă a Consiliului municipal Orhei  va asigura înregistrarea transmiterii în evidența contabilă corespunzător prevederilor legislației în vigoare.

4.  Se obligă Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei:

- să utilizeze terenul primit conform destinației indicate în punctul 1 al deciziei prezente în conformitate cu legislația în vigoare;

- să respecte normele sanitare și incendiare, conform legislației în vigoare;

5.  Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii se determină din contul alocaţiilor bugetare planificate pentru anul 2024.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se referă  la transmiterea  în gestiune delegată Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  a terenului cu numărul cadastral 6401306156 situat în mun.Orhei, str.Constantin Negruzzi nr.81, cu suprefața de 3,473 ha, utilizat sub cimitir.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în conformitate cu: art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.3 alin.(2) alin.(4), art.4, art 6 din Legea nr.1402 din 24.10.2002  serviciilor publice de gospodărie comunală; pct.1, alin.(3), pct.10, subpunct 3, lit.c), pct.13-30 din Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică; art.l4, alin. (l), (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.9, art.l0 alin.(3) din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publica a unităților administrativ-teritoriale; art.10 alin.(3), art.12 ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; Anexa nr.1 pct.3.3.48² din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară in sistemul bugetar; Contractul de delagare nr.68 din  23.07.2020 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a cimitirelor publice din municipiul Orhei.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate, până pe data de 27.02.2024, în adresa Î.M.,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18  sau  e_mail: scl-anticamera@mail.ru.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegatăˮ și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.orhei.md sau la sediul instituției situată în: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale,18.

Documente ataşate
pdf, 179 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 25.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.03.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 15.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la autorizarea casării bunurilor raportate la mijloace fixe”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.03.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 13.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la schimbarea destinației „construcției cu funcții comasate” în ”construcție comercială„”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului Primăriei municipiul Orhei pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.02.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 21 februarie 2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 21 februarie an.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la anularea obligației fiscale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 16.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative”Orhei iniţiază începând cu data de 07.02.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la trasmiterea bunurilor în gestiune delegată”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 01.02.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 30.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 29.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică domeniul privat a UAT Orhei“. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 25.01.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la stabilirea plății pentru locațiunea funciară a terenului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 829

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 19 aprilie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63163   Total ieri: 2405   Total azi: 111