Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”
Publicat: 25.03.2024   

Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 25.03.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „clădire administrativă” în „bloc locativ”.

Scopul proiectului este schimbarea destinației din „clădire administrativă” în „bloc locativ” a imobilului cu nr. cadastral 6401103.098.01, suprafața 572,9 m², situat în mun. Orhei, sect. Nord-1, str. Boris Glavan, nr. 10/A.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată ca urmare a cererii depuse de proprietarul imobilului în cauză.

Prevederile de bază a proiectului sunt următoarele:

  1. Se aprobă schimbarea destinației din „clădire administrativă” în „bloc locativ” a imobilului cu nr. cadastral 6401103.098.01, suprafața 572,9 m², situat în mun. Orhei, sect. Nord-1, str. Boris Glavan, nr. 10/A.
  2. Se obligă proprietarul imobilului:

2.1 în procesul schimbării destinației imobilului, să execute prescripțiile din Avizul de mediu nr. 18-17/15 din 13.03.2024 și Studiul de fundamentare nr. 74/12.2023 și să exploateze imobilul în conformitate cu actele permisive și legislația în vigoare;

2.2 după schimbarea destinației imobilului, să constituie și să înregistreze condominiul în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu.

  1. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va elibera actele permisive pentru schimbarea destinației imobilului, conform legislației în vigoare.
  2. Prezenta decizie servește temei pentru modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile pentru imobilul cu nr. cadastral 6401103.098.01.
  3. Cheltuielile necesare pentru perfectarea actelor permisive și înregistrarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile vor fi suportate de către proprietarul imobilului.

 

Beneficiarii proiectului sunt coproprietarii construcției.

Impactul estimat al proiectului de decizie se reflectă în Studiul de fundamentare elaborat de Î.M. „Orheiproiect” și este caracterizat ca unul pozitiv, în limitele cerințelor urbanistice, sanitare și ecologice în vigoare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și anume: art. 10, 118-126 din Codul administrativ nr. 116/2018; art. 14 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional; pct. 15-35 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016; art. 52 lit. b) și art. 54 din Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; pct. 27 din Regulamentul privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2000; art. 8 lit. h) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe; Planului Urbanistic General al orașului Orhei, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc nr. 10.43/2009; Studiului de fundamentare nr. 74/12.2023, elaborat de Î.M. „Orheiproiect”, semnat de proiectant atestat în domeniu; Avizului de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor nr. 18-17/15 din 13.03.2024 eliberat de Agenția de Mediu.

Recomandările părților interesate, referitoare la proiectul de decizie, pot fi prezentate/expediate arhitectului-șef al municipiului Orhei, dlui Oleg MAEVSCHI, până pe data de 12.04.2024 inclusiv, în următoarele modalități:

  • la adresa poștală a Primăriei: str. Vasile Mahu, nr. 160, mun. Orhei;
  • la adresa poștei electronice a Primăriei: primaria@orhei.md;
  • la nr. de telefon: 0-235-21-332.

Proiectul de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Orhei www.orhei.md sau la sediul acesteia din str. Vasile Mahu, nr. 160.

Documente ataşate
pdf, 92 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.12 din 27.06.2023” Întreprinderii Municipale Achiziții Comerț și Piețe. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Î.M. Achiziții Comerț și Piețe inițiază începând cu data de 17.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Raportului anual privind activitatea economico-financiară al Î.M.A.C.P. Orhei în anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Întreprinderea Municipală Pentru Achiziții, Comerț și Piețe inițiază începând cu data de 17.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară al Î.M.A.C.P. Orhei în anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 17.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „garajului cu încăperi auxiliare” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 17.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la transmiterea în administrare și exploatare a rețelelor de apă și canalizare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 17.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la primirea la balanță a rețelelor de apă și canalizare” Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2024   
Primăria orașului Orhei, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.05.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2024   
Î.M. „Orhei Transport” inițiază începând cu data de 08.05.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului a Întreprinderii Municipale „Orhei Transport” pentru anul 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la scutirea de plată pentru întreținere în IPET mun.Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă“. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 03.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al consiliului municipal Orhei”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.04.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la încheierea contractului de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.04.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 25.04.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 856

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 28 mai 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 65844   Total ieri: 4196   Total azi: 2792