Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile
Publicat: 25.04.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 25.04.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile’’.

Scopul proiectului prenotat este radierea bunului imobil (teren-lot de pe lângă casa de locuit) cu număr cadastral 6401308.093, cu suprafața de 0,0235 ha, amplasat în mun. Orhei, str. Livezilor, nr.8, și dreptul de proprietate publică a unității administrativ teritoriale Orhei asupra lui din registrul bunurilor imobile,  inclusiv din baza de date grafice a Serviciului Cadastral Orhei, I.P.„Cadastru Bunurilor Imobile’’.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decizie se referă la necesitatea radierii bunului imobil (teren-lot de pe lângă casa de locuit) și a dreptului de proprietate publică a unității administrativ teritoriale Orhei asupra lui din registrul bunurilor, deoarece a fost format și  înregistrat fără cererea primăriei și fără analizarea la etapa inițială de către APL Orhei a modului  de utilizare a acestuia.

Beneficiar al proiectului: la momentul actual este autoritatea publică locală a mun. Orhei.

Rezultatele scontate ca urmare a implimentării deciziei supuse consultării publice va fi radiat  bunul imobil (teren-lot de pe lângă casa de locuit) și dreptul de proprietate publică a unității administrativ teritoriale Orhei asupra lui din registrul bunurilor imobile,  inclusiv din baza de date grafice a Serviciului Cadastral Orhei, I.P.,, Cadastru Bunurilor Imobile’’.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat  în conformitate cu: art.4 alin.(10) din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308 din 25.07.1997; art.21 alin.(4)-(6), art.61 din Codul funciar al RM nr. 828 din 25.12.1991; art.10, art.117-130, art.147 din Codul Administrativ al R.M. nr.116 din 19.07.2018; art.424, art.439, art.446 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art.14 alin.(2) lit. b) și lit. d), art.74, art.76, art.77 a Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.8-13, art.15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.4, art.22, art.28 alin.(1) lit. a) a Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998; art.2, art.4, art.7 alin.(1)-(2) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004; Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor aprobată prin Ordinul ARFC nr. 112 din 22.06.2005; Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrării cadastrale la nivel de teren aprobată prin Ordinul ARFC nr.70 din 04.08.2017; având în vedere, că terenul de 0,0235 ha cu care lotul de pe lângă casă depășește norma prevăzută de legislație se află în folosința proprietarului casei de locuit din str. Livezilor, nr.8, mun. Orhei, nr. cad. 6401308.063, și este parte integrantă din acesta cu suprafața reală de 0,0935 ha conform poziției nr.17 din Avizul privind dreptul de folosință a terenurilor neprivatizate mun. Orhei întocmit de OCT Orhei la 05.06.2001, și ulterior acest surplus ia fost transmis în folosință prin Dispoziția Primăriei mun. Orhei nr.265 din 20.07.2001 ,,Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale al teritoriilor și modificarea anexelor la decizia Primăriei orașului Orhei nr.1.2 din 16.01.1997’’, luând în considerație faptul, că după parametri și amplasare nu poate fi format ca teren de sine stătător și dreptul asupra acestei porțiuni a fost înscris condiționat în registrul bunurilor imobile în cadrul desfășurării înregistrării primare masive conform unui program aprobat de guvern, fără cererea administrației publice locale Orhei, examinând demersul înregistrat cu nr.02/19-1264 din 14.06.2023 privind vânzarea-cumpărarea surplusului de teren.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului de decizie pot fi expediate până pe data de 21.05.2024 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 0/235/2-13-32.

Documente ataşate
pdf, 284 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 05.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a unor segmente de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“ Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.15 din 27.06.2023” pentru agentul economic S.R.L.„VUDUMAR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.9 din 16.06.2022” pentru agentul economic SA ”COMFORT” . Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 7.3 din 26.06.2020” pentru agentul economic S.C. „GIACOMO FONTANA” S.R.L. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a bunurilor imobile“. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.224 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire transmiterea terenului în folosință”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Î.M. Hotelul „Codru” inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la examinarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.12 din 27.06.2023” Întreprinderii Municipale Achiziții Comerț și Piețe. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...

1 - 20 din 876

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 24 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 66485   Total ieri: 4127   Total azi: 3433