Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren
Publicat: 25.04.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 25.04.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“.

Scopul proiectului  corectarea erorii comise la executarea lucrărilor cadastrale primare masive a terenului cu numărul cadastral 6401403380, situat în mun. Orhei, str. Miron Costin nr.4, și vânzarea surplusului de teren, conform planului geometric din data de 04.03.2024.

Necesitatea elaborării și aprobării este cererea depusă privind vânzarea surplusului de teren care nu poate fi format ca bun imobil de sinestătător cu suprafața de 0,0039 ha și necesitatea coordonării  actului de constatare pe teren elaborat de Serviciul Cadastral Teritorial Orhei.

Beneficiarii proiectului de decizie la moment este petiționarul.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi corectate erorile comise la executarea lucrărilor cadastrale primare masive.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în aprobarea planului geometric a terenului cu nr. cadastral 6401403380 și a actului de constatare pe teren cu reprezentarea hotarelor identificate și hotarele  surplusului de teren cu suprafața de 0,0039 ha din data 04.03.2024, elaborat de Serviciul Cadastral Teritorial Orhei cu înregistrarea lor ulterioară în registrul bunurilor imobile.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în temeiul: art.11, art.46 din  Codul  Funciar R.M. nr.828 din 25.12.1991; art.10, art.117-130 din Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018;  art.14 alin.(2), lit.b), lit.d) art.74, art.76 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.1, art.3, art.4, și art.9 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999; art.9 alin.(3) lit.b) ale Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007; art.4 alin.(10) din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308 din 25.07.1997; art.152 alin.(3), art.16, art.18 alin.(2) și alin.(3), art.19 alin.(2) lit.c), art.551 alin.(1) și alin.(3) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998; pct.1, pct.2, pct.3, pct.192 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor; Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrării cadastrale la nivel de teren aprobată prin Ordinul ARFC nr.70 din 04.08.2017, luînd în considerație Actul de constatare pe teren elaborat la data de 23.10.2023 de Serviciul Cadastral Teritorial Orhei, IP."Agenția Servicii Publice" examinând cererea  nr.02/1-19-1075 din 15.04.2024, s-a constatat că planul geometric al terenului cu numărul cadastral 6401403380 a fost elaborat în cadrul primului pilot proiect de creare a cadastrului bunurilor imobile la data de 10.03.1998, în baza materialelor cartografice existente din anul 1970, fără efectuarea măsurărilor în teren. În urma actualizării terenului s-a constatat erori de hotar care urmează a fi corectate prin decizia consiliului municipal Orhei. La actualizarea planului geometric s-a constatat că suprafața terenului identificat este mai mare ca suprafața ce confirmă dreptul de proprietate și potrivit parametrilor amplasării acestuia, suprafața nu poate forma în mod independent un bun imobil și nici nu poate fi separat ca, împreună cu alte suprafețe, să formeze un bun imobil de sinestătător.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate pînă la data de 21.05.2024 pe adresa electronică feodora.gudima@orhei.md la nr tel.0 (235) 20670 sau la sediul Primăriei municipiului Orhei: mun. Orhei, str. Vasile Mahu 160.

Documente ataşate
pdf, 90 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 05.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a unor segmente de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“ Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la corectarea suprafeței și hotarelor terenului“. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.15 din 27.06.2023” pentru agentul economic S.R.L.„VUDUMAR”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 29.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 5.9 din 16.06.2022” pentru agentul economic SA ”COMFORT” . Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 7.3 din 26.06.2020” pentru agentul economic S.C. „GIACOMO FONTANA” S.R.L. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 27.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a bunurilor imobile“. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.224 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire transmiterea terenului în folosință”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 24.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Î.M. Hotelul „Codru” inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Orhei ”Cu privire la examinarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 6.12 din 27.06.2023” Întreprinderii Municipale Achiziții Comerț și Piețe. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 22.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren.“ Citeşte mai mult...

1 - 20 din 876

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 24 iunie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 66464   Total ieri: 4127   Total azi: 3412