Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Ședința ordinară a Consiliului orășenesc din 10.04.2014
Publicat: 08.04.2014   

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art. 16, şi art.18, Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Orhei pe data de 10.04.2014, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la raportul de activitate a administrației publice a orașului Orhei.
 2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea Regiei Apă-Canal Orhei SA.
 3. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Centrale și Rețele Termice” Orhei.
 4. Cu privire la raportul anual despre activitatea Î.M. ,,Achiziții, Comerț și Piețe” Orhei pentru anul 2013.
 5.  Cu privire la raportul de activitate a ÎM ,,Servicii Comunal Locative” Orhei.
 6. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Orhei Transport”.
 7. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale Hotelul ,,Codru”.
 8. Cu privire la activitatea ÎM ,,Orheiproiect” pe perioada anului 2013.
 9. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Orhei pentru anul 2014.
 10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei. – 6 decizii
 11. Cu privire la abrogarea deciziei 1.21 din 31.01.2014.
 12. Cu privire la modificarea capitalului statutar Î.M. ,,Servicii Comunal Locative” Orhei.
 13. Cu privire la modificarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei.
 14. Cu privire la organizarea bilunarului de amenajare, salubrizare și înverzire a orașului.
 15. Cu privire la aprobarea tarifelor la cazare pentru un pat/loc în Î.M. Hotelul ,,Codru”.
 16. Cu privire la împuternicirea Î.M. ,,Achiziții Comerț și Piețe”.
 17. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind contorizarea consumurilor de apă potabilă pentru consumatorii din orașul Orhei.
 18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Apă-Canal Orhei SA.
 19. Cu privire la contorizarea consumurilor de apă a consumatorilor din or. Orhei.
 20. Cu privire la acordarea indemnizației aleșilor locali.
 21. Cu privire la modificarea alocațiilor bugetare.
 22. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispozițiile Primarului.
 23. Cu privire la creditare.
 24. Cu privire la transmiterea în administrare.
 25. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile expuse licitației pentru vînzare-cumpărare.
 26. Cu privire la atribuirea denumirii străzilor.
 27. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit. – 2 decizii
 28. Cu privire la anularea și radierea dreptului de proprietate.
 29. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea lotului pomicol.
 30. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune funciară a terenului. – 3 decizii
 31. Cu privire la stabilirea plății de locațiune funciară.
 32. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului, transmiterea în proprietate privată și vînzarea porțiunei de teren supranormă.
 33. Cu privire la aprobarea Programului Local de Eficiență Energetică a orașului Orhei.
 34. Cu privire la deplasare.
 35. Cu privire la solicitarea susținerii financiare pentru proiectele investiționale.
 36. Cu privire la solicitarea grantului de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova.
 37. Cu privire la amplasarea indicatoarelor rutiere.
 38. Cu privire la inițierea procedurii de înființare a monumentului de for public ,,Bustului poietului Mihai Eminescu”.
 39. Cu privire la darea în posesie a terenului.
 40. Cu privire la retragerea din administrare. – 2 decizii
 41. Cu privire la darea în locațiune funciară a terenului aferent.
 42. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune funciară. – 3 decizii
 43. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei a Cancelariei de Stat a R.M. – 2 decizii
 44. Cu privire la retragerea din gestiunea economică.
 45. Cu privire la retragerea din administrare a bunurilor imobile.


Alte Anunțuri

Publicat: 11.08.2022   
Accesări: 39
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 16.08.2022, în intervalul de timp 09:00-11:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 09.08.2022   
Accesări: 91
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), art.26 alin.(1), art.29, art.32 alin(1), art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 95
Casa Națională de Asigurări Sociale continuă Campania de informare despre pensiile din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2022   
Accesări: 99
Dragi Orheieni! La data de 30 iulie 2022, ora 14:00, în incinta Centrului Raional de Cultură “Andrei Suruceanu” mun. Orhei, va avea loc un concert cu scop caritabil, cu genericul “DESCHIDE-ȚI INIMA, FĂ O BUNĂTATE”, prin care se vor strânge fonduri în susținerea lui OVIDIU BORȘ. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2022   
Accesări: 172
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, Vă informăm că, potrivit demersului parvenit de la Ministerul Mediului al Republicii Moldova Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2022   
Accesări: 92
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 15.07.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Accesări: 122
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Accesări: 77
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 13.07.2022, în intervalul de timp 09:15-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Accesări: 91
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 12.07.2022, în intervalul de timp 09:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2022   
Accesări: 107
MINI DISCO ÎN ORHEILAND Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 111
Stimați locuitori ai municipiului Orhei, Vă informăm că, pe parcursul zilei de marţi, 28 iunie 2022, între orele 12:00-14:00, străzile Vasile Lupu, Vasile Mahu, Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare vor fi stropite cu apă. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2022   
Accesări: 119
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 28.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 117
Dragi Orheieni! Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 145
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 27.06.2022, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2022   
Accesări: 106
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției Primarului municipiului Orhei nr.231 din 22.06.2022 ”Cu privire la instituirea restricției provizorii de circulație rutieră”, Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2022   
Accesări: 110
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 136
În temeiul art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16 alin. (2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei Dispune, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 421
Chestionar - Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 101
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 16.06.2022, în intervalul de timp 10:10-17:10, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.06.2022   
Accesări: 142
Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare culturală a mun. Orhei 2022-2027”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 423

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Luni, 15 august 2022
© 2022 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63448   Total ieri: 702   Total azi: 396