Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
Ședința ordinară a Consiliului orășenesc din 10.04.2014
Publicat: 08.04.2014   

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art. 16, şi art.18, Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Orhei pe data de 10.04.2014, la orele 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la raportul de activitate a administrației publice a orașului Orhei.
 2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea Regiei Apă-Canal Orhei SA.
 3. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Centrale și Rețele Termice” Orhei.
 4. Cu privire la raportul anual despre activitatea Î.M. ,,Achiziții, Comerț și Piețe” Orhei pentru anul 2013.
 5.  Cu privire la raportul de activitate a ÎM ,,Servicii Comunal Locative” Orhei.
 6. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Orhei Transport”.
 7. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale Hotelul ,,Codru”.
 8. Cu privire la activitatea ÎM ,,Orheiproiect” pe perioada anului 2013.
 9. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Orhei pentru anul 2014.
 10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei. – 6 decizii
 11. Cu privire la abrogarea deciziei 1.21 din 31.01.2014.
 12. Cu privire la modificarea capitalului statutar Î.M. ,,Servicii Comunal Locative” Orhei.
 13. Cu privire la modificarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei.
 14. Cu privire la organizarea bilunarului de amenajare, salubrizare și înverzire a orașului.
 15. Cu privire la aprobarea tarifelor la cazare pentru un pat/loc în Î.M. Hotelul ,,Codru”.
 16. Cu privire la împuternicirea Î.M. ,,Achiziții Comerț și Piețe”.
 17. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind contorizarea consumurilor de apă potabilă pentru consumatorii din orașul Orhei.
 18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Apă-Canal Orhei SA.
 19. Cu privire la contorizarea consumurilor de apă a consumatorilor din or. Orhei.
 20. Cu privire la acordarea indemnizației aleșilor locali.
 21. Cu privire la modificarea alocațiilor bugetare.
 22. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispozițiile Primarului.
 23. Cu privire la creditare.
 24. Cu privire la transmiterea în administrare.
 25. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile expuse licitației pentru vînzare-cumpărare.
 26. Cu privire la atribuirea denumirii străzilor.
 27. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit. – 2 decizii
 28. Cu privire la anularea și radierea dreptului de proprietate.
 29. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea lotului pomicol.
 30. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune funciară a terenului. – 3 decizii
 31. Cu privire la stabilirea plății de locațiune funciară.
 32. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului, transmiterea în proprietate privată și vînzarea porțiunei de teren supranormă.
 33. Cu privire la aprobarea Programului Local de Eficiență Energetică a orașului Orhei.
 34. Cu privire la deplasare.
 35. Cu privire la solicitarea susținerii financiare pentru proiectele investiționale.
 36. Cu privire la solicitarea grantului de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova.
 37. Cu privire la amplasarea indicatoarelor rutiere.
 38. Cu privire la inițierea procedurii de înființare a monumentului de for public ,,Bustului poietului Mihai Eminescu”.
 39. Cu privire la darea în posesie a terenului.
 40. Cu privire la retragerea din administrare. – 2 decizii
 41. Cu privire la darea în locațiune funciară a terenului aferent.
 42. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune funciară. – 3 decizii
 43. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei a Cancelariei de Stat a R.M. – 2 decizii
 44. Cu privire la retragerea din gestiunea economică.
 45. Cu privire la retragerea din administrare a bunurilor imobile.


Alte Anunțuri

Publicat: 05.12.2023   
Accesări: 15
În temeiul art. 10, art.118-126, art.132-135 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.13. art.15 alin.(2), art.16 alin.(2), (3), (5), (6), art.18, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2023   
Accesări: 99
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.509 din 01.12.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă: "Inaugurarea Pomului de Crăciun" și "Târgul de Crăciun", Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2023   
Accesări: 168
Cu privire la convocarea primei ședințe (de constituire) a Consiliului municipal Orhei Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2023   
Accesări: 138
Ești în căutarea unui loc de muncă cu condiții bune, salariu motivant? Î.M.”Servicii Comunal-Locative” Orhei angajează: Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2023   
Accesări: 139
ÎM „Orhei Transport" angajează salariați la funcția de conducători de autobuz. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2023   
Accesări: 148
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.498 din 22.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 172
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 23.11.2023, în intervalul de timp 09:00-13:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 185
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 22.11.2023, în intervalul de timp 09:25-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2023   
Accesări: 150
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 21.11.2023, în intervalul de timp 10:00-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2023   
Accesări: 145
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.491 din 20.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2023   
Accesări: 138
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.492 din 20.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice de marcare a sărbătorii "Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil", Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2023   
Accesări: 251
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.488 din 17.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizarii și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 15.11.2023   
Accesări: 221
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.487 din 15.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor de inaugurare a infrastructurii rutiere, Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2023   
Accesări: 313
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.476 din 06.11.2023, în scopul asigurării securității circulației pietonale în cadrul organizării și desfășurării acțiunilor cultural-artistice de marcare a sărbătorii "Ziua orașului Orhei, Hramul Sf. Dumitru", Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2023   
Accesări: 297
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 09.11.2023, în intervalul de timp 09:30-16:30, Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2023   
Accesări: 430
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, conform dispoziției nr.466 din 31.10.2023, având în vedere adresarea Î.C.S.”Premier Energy Distribution” S.A. nr. 02/1-21-514 din 31.10.2023 referitor la necesitatea executării lucrărilor planificate, Citeşte mai mult...
Publicat: 28.10.2023   
Accesări: 466
În temeiul art. 10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, cu modificările și completările ulterioare, în scopul executării Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, modificată prin Legea nr.295 din 19 octombrie 2023, prin care a fost aprobată acordarea o plată unică cu caracter excepțional cadrelor didactice din instituțiilor publice de învățământ ale municipiului Orhei, primarul municipiului Orhei, dispune: Citeşte mai mult...
Publicat: 28.10.2023   
Accesări: 390
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 31.10.2023, în intervalul de timp 09:30-17:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 302
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 24.10.2023-27.10.2023, în intervalul de timp 09:00-20:00, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.10.2023   
Accesări: 314
În conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 537/2020 din 24 decembrie 2020, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că, pe data de 25.10.2023-27.10.2023, în intervalul de timp 09:00-20:00, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 683

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Marți, 05 decembrie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63997   Total ieri: 1096   Total azi: 945