Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare autorizații
Eliberare autorizații
Autorizaţia de plasare a publicităţii exterioare

 

1

Scopul serviciului public:

Autorizaţia de plasare a publicităţii exterioare este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează plasarea publicității pe panourile publicitare instalate anterior în baza autorizației de construire.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată;
  2. Schița de proiect a dispozitivului de publicitate (2 exemplare);
  3. Fotografia locului solicitat;
  4. Imaginea și mesajul de publicitate (cu specificarea dimensiunilor și suprafețelor) (2 exemplare);
  5. Soluțiile cromatice, stimularea fotografică înainte și după amplasare din care să rezulte culorile folosite, dimensiunile precum și materialul din care se va executa (2 exemplare);
  6. Buletinul de identitate (pentru persoane fizice) sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoană juridică);
  7. Copia documentului de proprietate al imobilului, sau copia contractului de arendă, sau acordul în scris al proprietarului asupra posibilității plasării conținutului pe dispozitivul de publicitate, sau alt constructiv. Pentru terenurile aflate în proprietatea APL Orhei se va anexa schema coordonată în modul stabilit;
  8. Certificat privind inofensivitatea și corectitudinea textului eliberat de Centrul Național de Terminologie.

4

Termenele obţinerii serviciului:

30 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

 

Plata pentru emiterea Autorizației de Plasare a Publicității Exterioare (taxa locală):

Suma: 500 lei / m2

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000

 

Documente ataşate
pdf, 247 KB
pdf, 8 MB

Accesări: 4655

Alte Eliberare autorizații

Accesări: 7204
Accesări: 5225
Accesări: 4697
Accesări: 3623

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Sâmbătă, 28 ianuarie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63989   Total ieri: 1099   Total azi: 937