Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare autorizații
Eliberare autorizații
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

 

1

Scopul serviciului public:

Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor este un act, emis de autorităţile administraţiei publice locale pentru revizuirea modului de utilizare a construcţiilor şi amenajărilor şi a funcţiilor de bază, în condiţiile în care activităţile ce se vor desfăşura în cadrul acestora nu vor influenţa negativ asupra prevederilor din documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului privind protecţia mediului, condiţiile de existenţă şi de siguranţă a construcţiilor şi nu vor implica executarea lucrărilor de construcţie pentru care, potrivit legislaţiei, este necesară eliberarea unei autorizaţii de construire.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată (la cerere se anexează în două exemplare):
  2. Titlul de proprietate asupra construcţiilor şi amenajărilor (în copie autentificată);
  3. Cartea tehnică a construcţiei;
  4. Studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei;
  5. Copia auditului ecologic coordonat cu Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului;

*Cartea tehnică se prezintă în original. După examinarea şi introducerea informaţiei referitor la schimbarea destinaţiei, ea se va restitui beneficiarului.

4

Termenele obţinerii serviciului:

30 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

Plata pentru emiterea Autorizațiilor în bugetul local de nivelul I:

Suma: 100 lei

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000

 

Hotărârea Guvernului nr.306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor  și amenajărilor

Documente ataşate
pdf, 256 KB

Accesări: 5443

Alte Eliberare autorizații

Accesări: 7968
Accesări: 5773
Accesări: 6008
Accesări: 4348

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 23 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63861   Total ieri: 1321   Total azi: 809