Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare autorizații
Eliberare autorizații
Autorizaţia de funcţionare a unităţii comerciale şi de prestare a serviciilor

 

1

Scopul serviciului public

Autorizaţia de funcționare este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului autorizaţiei de a desfăşura activitatea în unitatea comercială şi/sau de prestări servicii în locul (terenul, localul, incinta) stabilit, pentru o perioadă stabilită, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de autorizare prevăzute de legislaţie.

 

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru.

Primăria mun. Orhei, et.2, bir. 1.

Specialist Reglementare Probleme de Comerţ,

Chirilovici Margareta

Tel: 0 (235) 21954

Email: cmargareta@yandex.com 

Programul de lucru: Luni – Vineri, 08:00 – 17:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

 1. Cerere tipizată.
 2. Extrasul actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, certificatul de înregistrare și/sau sau orice alt act similar.

 3. Extrasul actualizat din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial.

 4. Contractul de locaţiune pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate cu extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de proprietate al locatorului.

 5. Contractul de locaţiune a terenului sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren.

 6. Contractul de folosință a terenului – pentru unitățile comerciale amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei.

 7. Schema de amplasare a unităţii comerciale – pentru unitățile comerciale mobile. Pentru pavilioane se anexează și procesul verbal de recepţie finală.

 8. Autorizaţia sanitară de funcţionare – pentru unităţile comerciale de alimentaţie publică;

 9. Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – pentru târgurile de animale, pieţele agricole și agroalimentare ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă.

 10. Acordul din partea locatarilor din nemijlocita vecinătate – în cazul amplasării unităţilor comerciale în blocurile locative.

 11. Regulamentul pieței - pentru piețe.

 12. Licenţa pentru desfășurarea genurile de activitate supuse licenţierii.

 13. Contractul cu Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei privind transportarea la gunoiște a deșeurilor solide.

4

Termenele obţinerii serviciului:

20 de zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării cererii și a setului de documente.

 

Documente ataşate
doc, 49 KB
pdf, 244 KB
pdf, 243 KB

Accesări: 7213

Alte Eliberare autorizații

Accesări: 4674
Accesări: 5238
Accesări: 4707
Accesări: 3633

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 02 februarie 2023
© 2023 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63626   Total ieri: 726   Total azi: 574