Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  Eliberare autorizații
Eliberare autorizații
Autorizaţia de construire

 

1

Scopul serviciului public:

Autorizaţia de construire este un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate, avizate, verificate şi aprobate.

2

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact și programul de lucru:

Primăria Orhei, str. V.Mahu, 160

Maevschi Oleg, arhitect șef, et.2, b.8, tel. 0235 21332

 

Semihova Tatiana,

Creizan Gheorghe,

Stegarescu Ion,

Rusu Alexandru,

Specialiști principali, et.2, b.9, tel. 0235 21332

 

Programul de primire a cetățenilor:

Marți de la 9:00- 12:00, Joi 13:00-16:00

3

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului:

  1. Cerere tipizată;
  2. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;
  3. Certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;
  4. Extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie. Pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, fațadele și soluțiile cromatice nu se prezintă în extrasul documentației de proiect;
  5. Raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform regulamentului aprobat de Guvern;
  6. Buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);
  7. Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;
  8. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
  9. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
  10. Acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

4

Termenele obţinerii serviciului:

30 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

5

Plata pentru emiterea Autorizațiilor în bugetul local de nivelul I:

Suma: 100 lei

Denumirea beneficiarului: Primăria municipiului Orhei

Beneficiar: MF – TR Centru Primăria municipiului Orhei

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Centru

Codul Băncii: TREZMD2X

Adresa juridică: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

Cod fiscal: 1007601008007

Codul IBAN: MD87TRGDAC14221564010000

 

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție

Documente ataşate
pdf, 187 KB

Accesări: 6007

Alte Eliberare autorizații

Accesări: 7968
Accesări: 5773
Accesări: 5443
Accesări: 4348

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 23 februarie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63849   Total ieri: 1321   Total azi: 797