Ro      Ru      En

 


Prima pagină  »  CONSILIUL MUNICIPAL  »  Transparența decizională  »  Consultări publice
Consultări publice
Cu privire la inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a unor segmente de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei
Publicat: 05.06.2024   

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 05.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a unor segmente de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei’’.

Scopul proiectului prenotat este inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a segmentelor de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei cu UAT Bolohan, pe segmentul de hotar de la A pănă la B,  și cu UAT Seliște, pe segmentul de hotar de la D pănă la E.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decizie rezultă din intenția de a iniția lucrările de delimitare a unor terenuri proprietate publică a UAT Orhei amplasate la pereferia localității, hotarele cărora se suprapun cu hotarele unității administrativ-teritoriale UAT Orhei. În cazul dat, dacă nu se identifică materialele de stabilire (actualizare) a acestor hotare a unității administrative-teritoriale este indenspensabil de a executa simultan cu lucrările de delimitare propuse și lucrările de actualizare a segmentelor  de hotar limitrofe respective.

În așa mod, pentru a desfășura lucrările de delimitare a terenului neînregistrat cu suprafaţa de 3,451 ha, amplasat în sectorul cadastral 6401209, str. Bogdan Petriceicu Hajdeu, f/n, mun.Orhei, cu modul de folosinţă 2.5 - aferent obiectivului destinat locuinței, se propune inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a hotarelor unității administrativ-teritoriale UAT Orhei pe limitele segmentului de hotar de la A pînă la B cu unitatea administrativ-teritorială  Bolohan.

Pentru a desfășura lucrările de delimitare a terenului neînregistrat cu suprafaţa de 14,24 ha, amplasat în sectorul cadastral 6401409, mun.Orhei, cu modul de folosinţă 2.8 - pentru amenajări și spații verzi, se propune și inițierea lucrărilor de stabilire (actualizare) a hotarelor unității administrativ-teritoriale UAT Orhei pe limitele segmentului de hotar de la D pînă la E cu unitatea administrativ-teritorială  Seliște.

Beneficiar al proiectului: la momentul actual este autoritatea publică locală a mun. Orhei.

Rezultatele scontate ca urmare a implimentării deciziei supuse consultării publice vor fi inițiate lucrările lucrărilor de stabilire (actualizare) a segmentelor de hotar administrativ-teritoriale limitrofe a UAT Orhei cu UAT Bolohan, cod de identificare a localității limitrofe 6415, pe segmentul de hotar de la A pănă la B,  și cu UAT Seliște, cod de identificare a localității limitrofe 6457, pe segmentul de hotar de la D pănă la E.

Proiectul de decizie al Consiliului municipal Orhei este elaborat în temeiul: art.10, art.117-130 din Codul Administrativ al R.M. nr.116 din 19.07.2018; art. art.9,  art.42-43, art.45 din Codul Funciar al R.M. nr.828 din 25.12.1991; art.14 alin. (1), alin.(2)-(3) ale Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.15, art.14 alin. (1) lit. a), art.15, art.151 ale Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998; art.4, art.7, art.13, art.18 al Legii cu privire la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001; pct.1-5, pct.10, pct.15, pct.16 din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităților administrative-teritoriale și al adreselor aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M nr.1518 din 17.12.2003; Ordinului ARFC nr.109 din 05.09.2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localității, art.4, art.6, art.12, art.16-22 ale Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018; pct.38-39 din Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63 din 11.02.2019.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului de decizie pot fi expediate până pe data de 25.06.2024 pe adresa electronică:  lilia.gulian@orhei.md, la nr. de telefon 0/235/2-13-32.      

Documente ataşate
pdf, 614 KB


Alte Consultări publice

Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative” Orhei iniţiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor (antiderapantului) pentru anul 2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei și a Consiliului de administrație pentru anul 2023”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 09.07.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la radierea bunului imobil și a dreptului de proprietate publică asupra lui în Registrul bunurilor imobile”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 08.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la aprobarea planului geometric și vânzarea surplusului de teren“. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 04.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației „căsuței de vacanță” în „casă de locuit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază începând cu data de 01.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la modificarea deciziei nr.5.12 din 05.06.2024”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei “Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil“. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei ”Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 19.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunului imobil’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 18.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 14.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la privire la schimbarea destinației „clădire de producere” în „construcție cu funcții comasate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei inițiază începând cu data de 12.06.2024 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune funciară a terenului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2024   
Primăria municipiului Orhei inițiază, începând cu data de 10.06.2024, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Orhei Cu privire la schimbarea destinației imobilului din „construcție accesorie” în „depozit”. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2024   
Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei iniţiază începînd cu data de 04.06.2024 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului mun. Orhei „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea selectivă a bunurilor imobile’’. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 892

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 12 iulie 2024
© 2024 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63745   Total ieri: 4709   Total azi: 693